PAIH organizatorem udziału Polski w EXPO 2020

Rada Ministrów powierzyła prezesowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomaszowi Pisuli funkcję Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (ZEA). W związku z tym, organizatorem udziału Polski w wystawie została PAIH, a pieczę nad realizującą zadania będzie sprawować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Udział Polski w Wystawach EXPO wpisuje się w założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nasza obecność w Dubaju to wyjątkowa szansa na prezentację potencjału  Polski i polskiej gospodarki, a tym samym wykorzystanie przez rodzimych przedsiębiorców niezagospodarowanego jeszcze popytu wewnętrznego rynków Bliskiego Wschodu. Poszukując polskiej odpowiedzi na temat przewodni zaproponowany przez organizatorów Wystawy Światowej w 2020 roku, koncentrujemy się w szczególności na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju. Chcemy pokazać światu jak Polska stwarza i promuje nowoczesne technologie, dążąc jednocześnie do zapewnienia całemu społeczeństwu wysokiej jakości życia” – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Pierwsze Expo w regionie MEASA potrwa od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r., a jego organizatorzy spodziewają się aż 25 milionów gości. Hasło przewodnie imprezy – „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” (ang. „Connecting minds, creating the future”) – doprecyzowane zostało w trzech podtematach: Opportunity (Możliwości), Mobility (Mobilność) i Sustainability (Zrównoważony Rozwój). Szacuje się, że na 4 km2 wystawy zaprezentuje się 180 państw i organizacji, a tradycyjnym ekspozycjom towarzyszyć będzie szereg wydarzeń dodatkowych w przestrzeni miejskiej.

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego międzynarodowego wydarzenia, podczas którego pokażemy silę i potencjał naszej gospodarki. Po Niemczech i Kazachstanie, czas na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rynek Bliskiego Wschodu to dla naszych przedsiębiorców wciąż mało znany świat., a zależy nam na odważnym wchodzeniu polskich firm na duże rynki. Udział w Expo w Dubaju z pewnością w tym pomoże. Z jednej strony będzie doskonałą okazją dla naszych rodzimym firm do pokazania swoich rozwiązań, nawiązywania relacji biznesowych i pozyskania nowych partnerów. Z drugiej strony  polscy przedsiębiorcy będą mieli unikalną możliwość poznania uwarunkowań i zasad obowiązujących na bardziej odległych rynkach –  tłumaczy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Wystawa Światowa w Dubaju rozpocznie się za ponad 2 lata, jednak już teraz rozpoczynamy intensywne prace nad przygotowaniem udziału Polski do tego prestiżowego wydarzenia. Chcemy konsekwentnie budować wizerunek naszego kraju jako aktywnego uczestnika EXPO, co zostało wielokrotnie docenione podczas poprzednich Wystaw Światowych w Szanghaju, Mediolanie czy w ubiegłym roku w Astanie. Postrzegamy nasz udział w EXPO Dubaj 2020 jako szansę na wyjątkowo intensywną promocję gospodarczą dla polskich firm oraz wzmocnienie współpracy Polski ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także całym regionem Bliskiego Wschodu” – podkreśla Tomasz Pisula, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 w Dubaju.

Wzorem poprzednich Wystaw Światowych, Polska traktuje swój udział w EXPO wielowymiarowo. Narodowej ekspozycji przygotowanej na terenie wyznaczonym przez organizatorów towarzyszył będzie program gospodarczy, aktywizujący polskich przedsiębiorców zarówno przed rozpoczęciem wystawy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Udział Polski w EXPO 2020 w Dubaju, a w szczególności organizacja Dnia Narodowego, stanie się osią prowadzonych w regionie działań polityczno-dyplomatycznych. Obecność Polski na Wystawie Światowej wzmocni również program promocji kulturalnej i regionalnej. Co więcej, planuje się, że poza pawilonem oraz terenem samej wystawy nasz udział w EXPO będzie zaakcentowany poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń w Dubaju oraz realizację długofalowych działań komunikacyjnych.

W najbliższych miesiącach powstanie Koncepcja Programowa, przedłożona następnie do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Kluczowym przedsięwzięciem planowanym na lata 2018-2019 będzie ogłoszenie przetargów oraz wybór wykonawców, którzy stworzą koncepcję tematyczną i architektoniczną Pawilonu Polski, a następnie zaprojektują, wybudują i zapewnią właściwe funkcjonowanie ekspozycji. Informacje o kolejnych etapach przygotowań do Wystawy Światowej EXPO 2020 będzie udostępniać Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

EXPO 2020 – powrót do korzeni

EXPO 2020 w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim. Organizatorzy podkreślają bezpośrednie nawiązanie do pierwotnych założeń wystaw EXPO, które od 1751 roku stanowią największe forum prezentacji osiągnięć naukowych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Przesłanie EXPO Dubaj 2020 sprowadza się do założenia, że rozwiązanie największych globalnych problemów jest poza zasięgiem jednego państwa czy regionu, dlatego warto działać wspólnie, bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe, aby razem osiągnąć sukces.

Organizatorzy EXPO 2020 w Dubaju podkreślają, że to pierwsza w historii Wystawa Światowa, której tak wyraźnym założeniem będzie integracja oraz dostępność dla wszystkich. Stąd dążenie do zaproszenia jak największej liczby krajów (180), troska o stworzenie równych warunków dla prezentacji dorobku wszystkich , także tych uboższych (zasada jeden kraj – jeden pawilon), jak również planowanie przyciągnięcia najwyższej w historii wystaw EXPO liczby zagranicznych gości (70%).

EXPO otwiera się na sektor MŚP i startupy

Organizatorzy EXPO 2020 w Dubaju deklarują dużą otwartość na współpracę przy realizacji projektu EXPO z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stworzona została interaktywna platforma internetowa służąca nawiązywaniu współpracy handlowej i gospodarczej sektorów B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) oraz B2G (Business to Government) przy realizacji projektów związanych z tworzeniem infrastruktury oraz obsługą Wystawy. Dzięki temu przedsięwzięciu organizatorzy chcą przyczynić się do internacjonalizacji małych i średnich firm MŚP, umożliwiając im udział w zamówieniach publicznych związanych z organizacją EXPO 2020. Szacuje się, że ponad 20 % budżetu o wartości 5 mld zł zostanie przekazane na realizację zamówień dla firm z tego sektora zarejestrowanych na platformie.

Organizatorzy zamierzają wspierać młode przedsiębiorstwa również poprzez program grantowy EXPO Live. Dzięki niemu małe i średnie przedsiębiorstwa, a także startupy, mogą składać aplikacje na granty do wysokości 100 tys. dolarów na realizację innowacyjnych rozwiązań powiązanych z tematami EXPO. Podczas Wystawy podmioty, które otrzymały granty, zaprezentują się w specjalnym pawilonie wystawienniczym.

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *