Pakiet dla średnich miast wspiera przedsiębiorców

W Polsce mamy 255 miast średniej wielkości. Niemal połowa z nich zagrożona jest utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Do tych miejscowości skierowany jest Pakiet dla średnich miast, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program przynosi już konkretne rezultaty, a będzie ich coraz więcej.

Pakiet pomaga mniejszym ośrodkom konkurować z dużymi miastami w pozyskiwaniu funduszy europejskich z krajowych programów operacyjnych oraz środków krajowych. Działa dwutorowo. Z jednej strony, wspiera samorządy w realizacji inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzy warunki dla rozwoju prywatnych inicjatyw.

Od początku realizacji Pakietu dla średnich miast ze wsparcia ze środków unijnych skorzystały już dziesiątki firm, samorządów, uczelni i organizacji pozarządowych. W ramach krajowych programów operacyjnych ogłosiliśmy ponad 30 naborów na łączną kwotę ponad 3 mld zł.

Dla przedsiębiorców inwestujących w średnich miastach przeznaczyliśmy do tej pory ponad 1 mld zł z krajowych programów Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. Zaowocowało to wsparciem 40 projektów” – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

W programie Polska Wschodnia potrzeby miast średnich uwzględnione zostały w konkursach, w których małe i średnie firmy mogą pozyskać dotacje na wprowadzenie innowacji produktowej. Wsparcie mogą uzyskać firmy z całej Polski, o ile zrealizują inwestycję na terenie Polski Wschodniej.

Maksymalna wysokość dotacji to 7 mln zł, którą firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwestycji związanej z wdrażaniem innowacji. Przedsiębiorstwo nie musi samodzielnie przeprowadzać prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do wprowadzenia innowacji. Może natomiast nabyć ich wyniki.

Innowacje to domena nie tylko większych firm z dużych miast. Obserwujemy również rosnące zainteresowanie przedsiębiorców wdrażaniem innowacji w miastach średnich” – mówi Hamryszczak.

W ramach Pakietu dla średnich miast z programu Polska Wschodnia w latach 2017-2018 podpisano 17 umów na łączną kwotę około 75 mln zł. Ze wsparcia skorzystały firmy działające m.in. w branży lotniczej, meblarskiej, budowlanej, spożywczej, produkcji opakowań, czy sprzętu AGD. Największą aktywnością wykazali się przedsiębiorcy z Podkarpacia. Realizowane jest już 7 projektów – w Jaśle, Stalowej Woli, Dębicy, Mielcu, Sanoku i Łańcucie.

Przykładem inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne jest projekt Yasa Motors Poland z Mielca. Dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia firma opracowała konstrukcję i wprowadziła do seryjnej produkcji nowy zawór hydrauliczny, wykorzystywany w samolotach – dużo trwalszy, lżejszy i mniejszy od dostępnych dotychczas na rynku. Z kolei w Ełku firma Plastimet wprowadziła do swojej produkcji okno “Plastimet Click-On”, w którym wykorzystano innowacyjny, energooszczędny system profili okiennych PVC. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych przedsiębiorstwo Masket z Zamościa wybudowało zakład produkcyjny nowej linii mebli z nowatorskim systemem podsufitowego montażu.

Kolejne dofinansowania dla przedsiębiorców z średniej wielkości ośrodków miejskich pochodzą z programu Inteligentny Rozwój. Pozyskane fundusze mogą przeznaczyć na projekty wykorzystujące wyniki prac badawczo–rozwojowych przy wdrażaniu nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

W programie Inteligentny Rozwój w latach 2017-2018 wsparto 23 projekty na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Na przykład w Chełmie firma RECYKL Organizacja Odzysku S.A. realizuje projekt wprowadzający na rynek nowy produkt, wykorzystywany w procesie budowy nawierzchni asfaltowych. W Świętochłowicach przedsiębiorstwo EKOINSTAL wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty handlowej innowacyjne blachy. Natomiast w Środzie Wielkopolskiej Lena Lighting S.A. będzie produkować innowacyjne oprawy oświetleniowe.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy uproszczenia w naborach i środki są dostępne również dla gmin graniczących z miastami średnimi. Rozszerzony zasięg naboru umożliwił w 2018 r. realizację czterech projektów w gminach sąsiadujących z miastami.

Rok 2019 przynosi nowe szanse dla przedsiębiorstw inwestujących w średnich miastach” – mówi wiceminister.

W ramach programu Inteligentny Rozwój odbędą się dwa konkursy. Pierwszy z budżetem 550 mln zł, został już ogłoszony. Z kolei w programie Polska Wschodnia na przedsiębiorców z miast średnich mamy 70 mln zł w konkursie, który będzie ogłoszony w przyszłym miesiącu.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *