Krajowy Plan Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce

Plan zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce.

Technologie bezprzewodowe wkraczają w nową fazę rozwoju, której znakiem rozpoznawczym będzie zastosowanie rozwiązań określanych jako sieć 5G. Sieć piątej generacji zaoferuje znacznie  lepsze parametry transmisji danych niż obecne rozwiązania i będzie użytkowana niemal w każdej gałęzi gospodarki. Warunkiem koniecznym dla rozwoju tego typu systemów jest odpowiednie zarządzanie zasobami częstotliwości radiowych, w tym w szczególności przekazanie ich do wykorzystania w zgodzie z uwarunkowaniami międzynarodowymi i krajowymi.

Skuteczne zarządzanie zasobami widma radiowego, w tym w szczególności pasmem 700 MHz, jest jednym z warunków przejścia na techniki oparte o sieć 5G w skali przemysłowej. Sprawne uruchomienie sieci 5G zapewni Unii Europejskiej, jak i w konsekwencji Polsce, możliwość stania się głównym ośrodkiem innowacyjności, a także stworzy środowisko, sprzyjające rozwojowi sieci i usług łączności elektronicznej, zapewniając w ten sposób maksymalizację potencjału wzrostowego gospodarki cyfrowej.

Zgodnie z Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii, Ministerstwo Cyfryzacji publikuje niniejszy Krajowy Plan Działań, będący tzw. „mapą drogową”  udostępnienia pasma 700 MHz w Polsce na potrzeby bezprzewodowych usług łączności elektronicznej.

KRAJOWY_PLAN_DZIAŁAŃ_700_MHz_WCAG

Źródło:www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *