Obecna i przyszła perspektywa finansowa UE pod okiem ekspertów

Stan realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce oraz postęp negocjacji przyszłego budżetu. To główne tematy poruszone podczas VIII posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP).

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa (UP) jest kluczowym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym określającym zakres i sposób wykorzystania Funduszy Europejskich. UP odnosi się do trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Umowa realizowana jest poprzez krajowe i regionalne programy operacyjne.

Czym zajmuje się KUP?

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Inwestycji i Rozwoju w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. KUP koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty.

VIII posiedzenie Komitet do spraw Umowy Partnerstwa

Członkowie KUP rozmawiali o zagadnieniach dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostały dane dotyczące wdrażania środków europejskich. Jednym z zadań Komitetu jest analiza postępów w realizacji celów Umowy, dlatego też omawiano wyniki ewaluacji śródokresowej Umowy Partnerstwa. Zaprezentowano również zmiany w programach operacyjnych wynikające z przeglądu śródokresowego, jak również z analiz prowadzonych przez Instytucje Zarządzające. Wykorzystanie środków z obecnej perspektywy będzie miało istotny wpływ na negocjacje z Komisją Europejską odnośnie przyszłej perspektywy finansowej. Członkowie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa zapoznali się z informacjami dotyczącymi postępu w negocjacjach z Komisją Europejską oraz stanem prac nad programowaniem nowej perspektywy. Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa odbyło się 15 października 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Uczestniczyli w nim przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych. Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Robert Dzierzgwa. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej – Przemysław Kalinka z DG REGIO oraz Rafał Janas z DG EMPLOYMENT.

uczestnicy posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *