PKB per capita – Polska pnie się w górę

Bardzo dobra koniunktura polskiej gospodarki w minionych latach przełożyła się na szybki wzrost poziomu naszego PKB per capita, w porównaniu ze średnią UE oraz z krajami regionu. A wielkość PKB przypadająca na mieszkańca to bardzo miarodajny wskaźnik, który najlepiej przybliża realny obraz wzrostu danego kraju.

Według najnowszych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2018 r. PKB na mieszkańca w Polsce (mierzony parytetem siły nabywczej w dolarach międzynarodowych) osiągnął poziom blisko 32 tys., co stanowiło ok. 74% wartości tego wskaźnika dla całej UE. W 2018 r. wskaźnik ten w Polsce był wyższy o ponad 5,2 tys. dolarów w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy dla całej UE wzrósł w tym czasie o ok. 4,6 tys.

Relacja polskiego PKB, przypadającego na mieszkańca, do średniej unijnej systematycznie rośnie. Na początku stulecia była ona na poziomie 48%. Wskaźnik ten sukcesywnie się poprawiał, by w 2012 r. osiągnąć poziom 66%, w 2015 r. – 69%, a w 2018 już 74% wartości UE.

Dane te potwierdzają, że polska gospodarka rozwija się coraz dynamiczniej.

Eksperci MFW szacują, że nasz PKB per capita w 2024 r. może sięgnąć poziomu 43,3 tys. dolarów międzynarodowych, co będzie stanowić ok. 82% średniej unijnej. Według prognoz, już w tym roku przegonimy Portugalię, a w kolejnych latach znacząco zmniejszymy swój dystans do Włoch. O ile w 2018 r. PKB per capita we Włoszech był o ok. 7,7 tys. dolarów międzynarodowych wyższy niż w Polsce, to wg szacunków za pięć lat różnica ta skurczy się do zaledwie 2,9 tys.

Gospodarka Polski coraz szybciej niweluje różnicę do europejskich liderów rozwoju gospodarczego, jednocześnie udaje nam się zachować zrównoważony charakter tego wzrostu. A optymistyczne prognozy rozwoju publikowane przez międzynarodowe ośrodki tylko potwierdzają, że Polska ma stabilną gospodarkę zdolną do dynamicznego wzrostu, mimo zawirowań w otoczeniu zewnętrznym.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *