Doceniamy sukcesy młodych polskich informatyków. Wspieramy kolejne pokolenia

Dzięki Programowi Polska Cyfrowa uzdolniona informatycznie młodzież szkolna z całej Polski będzie mogła rozwijać swoje pasje, pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie algorytmiki oraz kodowania. Politechnika Łódzka otrzyma prawie 50 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” (CMI).

Polska informatyka jest na najwyższym światowym poziomie. Szczególne osiągnięcia odnoszą polscy uczniowie i studenci, co potwierdzają utrzymujące się od lat ich czołowe miejsca w międzynarodowych zawodach informatycznych. W rankingach osiągnięć programistycznych przodują również nasze uczelnie.

U podstaw tych sukcesów leży wczesne wykrywanie młodych informatycznych talentów, stawianie przed nimi wyzwań, zapewnienie właściwego rozwoju. Taki cel ma projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, realizowany przy wsparciu Programu Polska Cyfrowa.

CMI wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładającego przejście do modelu gospodarki opartej na wiedzy. Projekt odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na „cyfryzację pracy”. Dynamika zmian w otaczającym nas świecie wymusza zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów. Utalentowani informatycy są cennym i unikalnym kapitałem w budowaniu gospodarki.

Rozwój zainteresowania uczniów algorytmiką i programowaniem – kluczowych kompetencji w cyfrowym świecie – jest inwestycją w nowe pokolenia – powiedział wiceminister Paweł Chorąży.

Program adresowany jest do 12 000 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia z całej Polski.

Młodzież uczestniczyć będzie w systemie pozalekcyjnych kół algorytmiki i programowania. Do udziału w zajęciach uczniowie rekrutowani będą przez nauczycieli, którzy najlepiej znają swoich podopiecznych i potrafią ocenić ich kompetencje informatyczne.

Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie, zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do budowy innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Staną się dzięki temu twórcami cyfrowej przyszłości Polski” – mówił wiceminister.

Ponadto, 1 500 osób zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Osoby te otrzymają dostęp do szkoleń uzupełniających, materiałów edukacyjnych oraz zadań testowych i mentoringu.

W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego powstanie bogata biblioteka zadań i materiałów edukacyjnych. Projekt ma także doprowadzić m.in. do stałego rozwoju metodyk edukacji wybitnie uzdolnionej informatycznie młodzieży i rozwiązań sygnujących współzawodnictwo w postaci zawodów, konkursów, a także olimpiad informatycznych.

Komisja Oceny Projektów w ramach III osi priorytetowej POPC „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” rekomendowała do dofinansowania projekt zgłoszony przez Politechnikę Łódzką. Przyznana kwota dofinansowania to 49 885 951,15 zł. Program będzie realizowany w okresie styczeń 2019 – grudzień 2023.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *