Nowy konkurs o dofinansowanie projektów IT ze środków POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs umożliwiający dofinansowanie projektów IT w działaniu 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wg tzw. procedury uproszczonej.

Procedura uproszczona przewiduje dofinansowanie projektów, których celem jest uruchomienie usług skierowanych do obywateli i przedsiębiorców, czyli usług A2B/A2C.

Wydatki kwalifikowane w takich projektach nie mogą przekroczyć 5 mln zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wszczęcie wszystkich kluczowych zamówień publicznych niezbędnych do uruchomienia usługi. Wymagana jest też pełna gotowość legislacyjna: działanie usługi elektronicznej musi być już uregulowane prawem. Sam projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Nie można go też realizować w partnerstwie.

Instytucje zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do swoich projektów w trym trybie zapraszamy do kontaktu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki – Centrum Kompetencyjnym POPC Wsparcie:

tel. +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85

e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl

www.popcwsparcie.gov.pl

Informacji udziela również Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

e-mail: cppc@cppc.gov.pl

www.cppc.gov.pl

Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *