Postępy w realizacji programów 2014-2020 – stan na 7 kwietnia 2019 roku

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 kwietnia 2019 roku złożono 105 755 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 639,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 394,2 mld zł.

Umowy o dofinanasowanie

Do 7 kwietnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 48 639 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 238,8 mld zł.

Zobacz również:

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *