Pozyskaj dotacje na konserwację kamienicy

Jak przywrócić urodę zabytkowej kamienicy? Ile to kosztuje? W jaki sposób odtworzyć architektoniczne detale? Skąd wiadomo, jaki był pierwotny kolor elewacji? Po co przy remoncie potrzebny jest konserwator zabytków? – odpowiedzi poznają uczestnicy spacerów „Warszawskie konserwacje”.

W tym roku do podziału jest ponad 27 mln zł. Jest to jedna z największych kwot dotacyjnych przyznanych na zabytki przez warszawski samorząd. Celem udzielania dotacji na zabytki jest zarówno wsparcie właścicieli, jak również zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych.

W dwa kwietniowe weekendy, 14-15 i 21-22, stołeczny ratusz zaprasza mieszkańców i turystów na spacery śladem miejskich dotacji na remonty warszawskich zabytków. Program spacerów na www.zabytki.um.warszawa.pl

– Tegoroczne spacery są drugie z kolei – podkreślił Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.– Rozpoczęliśmyje w zeszłym roku, zmieniając dotychczasową formułę wieszania na odnowionych budynkach banneru z informacją o miejskiej dotacji. Teraz zapraszamy mieszkańców na spacery, podczas których pokazujemy efekt pracy budowlańców i konserwatorów, a wspólnoty mieszkaniowe zachęcamy, aby w te dwa weekendy wpuszczali zwiedzających na podwórka kamienic. Wycieczki, (z jednym wyjątkiem) rozpoczynają się o godz. 11.00, a kończą około godz. 15.00. Można zwiedzić całą trasę albo przyjść na konkretną godzinę pod zabytek, który nas specjalnie interesuje. Udział w spacerach jest bezpłatny.

Ideą spacerów „Warszawskie konserwacje” jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta. Ma również zachęcać do składania wniosków dotacyjnych oraz pozwala zapoznać się z procedurą i procesem dotacyjnym.

Przez dwa kolejne weekendy pokazanych zostanie 16 obiektów zabytkowych, o których historii, ciekawostkach oraz procesie pozyskiwania dotacji i zakresie prac konserwatorskich opowiadać będą osoby zaangażowane w przywrócenie ich świetności: pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, konserwatorzy, przedstawiciele wykonawcy oraz właściciela lub administratora.

Od kiedy miasto przyznaje dotacje na warszawskie zabytki?

Dotacje z budżetu m.st. Warszawy na prace przy zabytkach udzielane są od 2004 r. na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy.  Do 2017 r. dotacje były przyznawane wyłącznie na prace przy zabytkach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Od 2018 r. zmieniły się przepisy, dzięki czemu można ubiegać się o dotację na budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Ile środków miasto przeznaczyło na dofinansowanie?

W latach 2006–2017 przekazano blisko 140 mln zł. Wysokość miejskiego dofinansowania wynosiła od 50 do 90% kosztów prac. Dzięki dotacji w zabytkowych kościołach, kamienicach, fortach czy na cmentarzach wykonano prace, które zapobiegły ich degradacji, przywróciły dobrą kondycję obiektów, a także wyeksponowały walory zabytkowe. Najczęściej prowadzone są remonty elewacji i dachów, osuszanie i izolacja fundamentów oraz prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych.

Kto może ubiegać się o dotacje?

Właściciele lub posiadacze zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub będących w gminnej ewidencji znajdujących się w Warszawie, zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, co roku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na formularzu zgodnym z obowiązującą uchwałą, w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków lub korespondencyjnie na adres biura.

Obecnie dotacje miejskie na prace przy zabytkach udzielane są na podstawie uchwały nr LVII/1492/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy.

Szkolenia dla mieszkańców

W grudniu 2017 r. i na początku stycznia 2018 r. pracownicy BSKZ przeprowadzili cykl spotkań z mieszkańcami, których celem było poinformowanie jak największej liczby właścicieli zabytkowych nieruchomości, o zasadach udzielania dotacji na prace przy zabytkach w 2018 r. W spotkaniach wzięło udział przeszło tysiąc osób. Informacje na temat spotkań były dostępne na stronie internetowej BSKZ oraz w urzędach dzielnic.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *