O prawie do przedsiębiorczości w Koszalinie

Minister Emilewicz wzięła udział w konferencji  inaugurującej cykl  „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany”. To pierwsze z ok. 70 spotkań, które wiosną i jesienią odbędą się w całej Polsce. Ich celem jest przybliżanie lokalnym środowiskom zmian wprowadzanych dla przedsiębiorców, przede wszystkim pakietem Konstytucja Biznesu. Rozmowy mają też pomóc w określeniu kolejnych proprzedsiębiorczych działań rządu.

MJEnaKonfrerencjiwKoszalinie

 

Organizatorem cyklu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W wydarzeniu uczestniczyli też m.in. Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju, Paweł Szefernaker – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Paweł Cybulski – wiceminister finansów oraz Małgorzata Stręciwilk – prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Przyjechaliśmy tu dziś do Państwa, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, że żadne prawo, żaden przepis nie stanie się rzeczywistością, jeśli Ci, którzy mają je stosować nie będą wiedzieli jak to robić. Dlatego zależy nam, żeby przedsiębiorcy byli świadomi swoich nowych  praw, ale urzędnicy, którzy są pierwszym punktem kontaktu dla firm, dobrze zrozumieli intencję tych przepisów  – powiedziała szefowa resortu otwierając konferencję w Koszalinie.

Zdaniem Jadwigi Emilewicz, tegoroczna majówka była pierwszym po 1989 roku świętem przedsiębiorców, ponieważ tuż przed nią, realnie weszły w życie przełomowe zmiany dla poprawy prowadzenia biznesu w Polsce.

Po raz pierwszy w polskim systemie prawnym istnieje zasada, że co nie jest prawem zabronione jest dozwolone, a wszelkie sporne kwestie mają być wyjaśniane i załatwiane na korzyść przedsiębiorcy. To wszystko sprawia, że polscy przedsiębiorcy zyskali nowe ramy prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej – dodała minister.

Z kolei Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju podkreślił znaczenie otoczenia prawnego dla firm oraz zmiany podejścia administracji do przedsiębiorców, dzięki którym firmy i urzędnicy staną się partnerami w budowaniu silnej gospodarki.

Nie ma rozwoju państwa bez silnej gospodarki i bez przedsiębiorców. Dlatego w naszych założeniach strategicznych, założeniach rządu, poczytne miejsce jest właśnie dla przedsiębiorczości, dla przedsiębiorców” – powiedział Jerzy Kwieciński.

Chcielibyśmy stworzyć jasne, transparentne ramy prawne  dla przedsiębiorców i również takie prawo, na bazie którego cała administracja rządowa i samorządowa mogłaby się stać partnerem dla biznesu– dodał Jerzy Kwieciński.

O zmianie podejścia administracji skarbowej do firm mówił z kolei Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Mamy nową strategię, mamy nowe spojrzenie, mamy nową ideę, jak połączyć ogień z wodą. Jak połączyć chociażby Konstytucję Biznesu, z tym, co mamy do wykonania jako organizacja restryktywną, organizacja, która próbuje wymusić podatki, daniny na rzecz państwa. Wydaje mi się, że nie jest to trudne – powiedział Paweł Cybulski. Nam też przeszkadza biurokracja. Jesteśmy świadomi, że biurokracji jest zbyt wiele– dodał.

 

Ważnym interesariuszem rynku zamówień publicznych są również mali i średni przedsiębiorcy. Reformę systemu zamówień publicznych, uwzględniającą ich potrzeby, rozpoczęliśmy już w 2016 r. Znaczące ułatwienia planujemy wprowadzić poprzez głęboką reformę systemu zamówień publicznych, nad którą aktualnie trwają intensywne prace  – stwierdziła Małgorzaty Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Podczas wydarzenia wystąpili także eksperci: Andrzej Guzowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Arkadiusz Jedynak z Ministerstwa Finansów oraz dr Izabela Fundowicz z Urzędu Zamówień Publicznych, którzy pokazywali, co w praktyce oznaczają dla przedsiębiorców zmiany w prawie gospodarczym oraz jakie ułatwienia niesie Konstytucja Biznesu.

W strefie informacyjnej na pytania uczestników odpowiadali eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych czy Ministerstwa Cyfryzacji.

Spotkanie w Koszalinie rozpoczęło cykl 70 konferencji, które będą przybliżać przedsiębiorcom zmiany w prawie gospodarczym, a szczególnie Konstytucję Biznesu. Spotkania odbywać się będą w miastach wojewódzkich i powiatowych. Kolejne spotkania odbędą się w Ostrowie Wielkopolskim (23 maja) i w Chełmie (4 czerwca).

Szczegółowe informacje o konferencjach i wielkich zmianach dla firm znaleźć można pod adresem:

http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/ 

 

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *