Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa – komentarz do danych GUS

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2019 roku była o 3,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 3,7 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost osiągnął 7,8 proc., a narastająco w pierwszych dziesięciu miesiącach 2019 wyniósł 4,3 proc.

Dane gospodarcze

Oznacza to, że październikowy wynik produkcji sprzedanej przemysłu był nieco lepszy od oczekiwań rynkowych kształtujących się poniżej poziomu 3 proc. oraz zbliżony do prognozy MPiT. W porównaniu z październikiem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 26 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji urządzeń elektrycznych (o 13,0 proc.). Najwyższy spadek odnotowano w produkcji metali (o 3,8 proc.).

Nieco słabiej wypadły natomiast dane z sektora budowlanego, gdzie produkcja sprzedana spadała w październiku w ujęciu realnym o 4,0 proc. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja spadła o 1,1 proc. r/r.

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, wzrost produkcji o 0,4 proc. zanotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych. Niższą o 8,6 proc. niż przed rokiem produkcję budowlaną odnotowano w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych (budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej) oraz o 0,4 proc. w budowie budynków. Dane te sugerują możliwe stopniowe wyhamowywanie dynamiki inwestycji publicznych, co potwierdzałoby nasz bazowy scenariusz zakładający przejęcie roli silnika inwestycyjnego polskiej gospodarki przez sektor prywatny.

Według wstępnych danych w okresie styczeń-październik 2019 r. oddano do użytkowania 164,6 tys. mieszkań, czyli o 10,8% więcej niż przed rokiem. Szacuje się, że na koniec października 2019 r. w budowie pozostawało 833,6 tys. mieszkań, czyli o 3,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2019 roku były niższe niż przed rokiem o 0,1 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,8 proc. we wrześniu (po korekcie). Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast o 3,2 proc. r/r.

W listopadzie, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach koniunktury GUS, poziom aktywności w sektorach przemysłowym i budowlanym w dużej mierze determinowany będzie mniejszą o 2 liczbą dni roboczych w relacji do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Tym samym w bieżącym miesiącu oczekujemy ok. 2-proc. wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu oraz 6-proc. spadku produkcji budowlano-montażowej. W przypadku sektora budowlanego w listopadzie należy spodziewać się pozytywnego wkładu ze strony przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie budynków.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *