Aktualizujemy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło proces konsultacji publicznych projektu aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa to strategiczny dokument określający działania polskiego rządu zmierzające do rozwoju polskiej administracji publicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowych, a w efekcie – usprawnienia funkcjonowania państwa oraz m.in. stworzenia warunków, które ułatwiają obywatelom komunikację z administracją publiczną.

Przeprowadzona ewaluacja aktualnie obowiązującego Programu PZIP oraz zmiany zachodzące w jego otoczeniu, wskazują na konieczność przyjęcia nowych założeń, które będą odpowiedzią na aktualne wyzwania w procesie transformacji cyfrowej państwa.

Konsultacje potrwają do 30 maja br.

Konsultacje publiczne Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *