Do pozyskania 35 milionów złotych na projekty szkoleń

Masz ciekawy projekt szkoleniowy, pomagający wejść do świata nowoczesnych technologii osobom dorosłym w Twojej okolicy? Świetnie działasz w swojej miejscowości, gminie, społeczności lokalnej i chciałbyś rozszerzyć projekt na większy obszar, np. całe województwo? W Centrum Projektów Polska Cyfrowa rusza właśnie konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowych, które sprawdziły się na mniejszym obszarze i są gotowe, by rozszerzyć ich działanie na dużą skalę.

W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie o łącznej wartości 35 milionów złotych. Zgłoszenia w konkursie składać mogą między innymi organizacje pozarządowe i samorządy –szczegóły dostępne są na stronie internetowej CPPC.

– Dzięki szkoleniom, cyfrowe wykluczenie Polaków odejdzie w przeszłość. To bardzo ważne z punktu widzenia poprawy komfortu życia obywateli, zwiększenia szans na rynku pracy, czy zrozumienia środków wymiany informacji w nowoczesnym świecie. Tworzenie społeczeństwa, które aktywnie korzysta z e-usług, komunikuje się z urzędami przez internet jest równie ważne, jak samo udostępnianie nowych usług – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Konkurs został podzielony na trzy rundy. Pierwsze wnioski konkursowe można będzie składać od 30 września do 31 grudnia 2018 r., kolejne przyjmowane będą od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r. oraz od 1 do 29 marca 2019 r.  Dofinansowanie jednego projektu może wynieść od 0,5 do 5 mln złotych. Środki te mogą pokryć nawet 100 procent kosztów kwalifikowalnych projektu.

– Zapraszamy społeczników, animatorów lokalnych społeczności, edukatorów, którzy organizowali szkolenia z nowoczesnych technologii w swojej okolicy, a teraz chcieliby realizować je w większym zakresie. Dzięki ich wiedzy i finansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, tysiące Polaków pozna nowe technologie i wejdzie do cyfrowego świata. To szansa, byśmy wspólnie pokazali, jak łatwo i wygodnie korzystać między innymi z e-usług i internetu – stwierdził Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. Wnioski konkursowe mogą dotyczyć nie tylko stacjonarnych kursów i szkoleń, ale także wszelkich innych efektywnych form przekazywania wiedzy.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju kompetencji cyfrowych i nabycia umiejętności korzystania z e-usług przez uczestników szkoleń. Wybrane projekty będą miały też za zadanie stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest jednostką administracji rządowej, która buduje nowoczesną, cyfrową Polskę – przyjazną wszystkim obywatelom. CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę infrastruktury, dzięki której będzie dostęp do szybkiego internetu; wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje z zakresu najnowszych technologii.

 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *