Rejestr domen pomaga w walce z internetowym hazardem

Dostawcy internetu od 1 lipca 2017 r. mają nowe obowiązki dotyczące uniemożliwiania dostępu do stron internetowych z hazardem. To krok przewidziany w nowelizacji ustawy hazardowej z 2016 r., który ma zapewniać większe bezpieczeństwo graczom oraz zwalczać zagrożenia związane z nielegalnym hazardem.

Od 1 lipca 2017 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługę dostępu do internetu, mają obowiązek:

  1. nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron www, które wykorzystują nazwy domen internetowych, wpisanych do „Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą”,
  2. nieodpłatnego przekierowania połączeń (odwołujących się do nazw domen wpisanych do Rejestru) do komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, że strona www, z którą podjęto próbę połączenia, jest wykorzystywana do nielegalnego oferowania gier hazardowych.

Zwalczanie szarej strefy w hazardzie

Regulacje te zostały wprowadzone w nowelizacji ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r. Zmierzają one do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony uczestnikom gier hazardowych i podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa co do zagrożeń związanych z nielegalnym hazardem. Chodzi również o ograniczenie szarej strefy w środowisku gier hazardowych, szczególnie w internecie.

Rejestr nielegalnych domen www

Dzięki nowelizacji utworzono m.in. „Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą” (pod adresem hazard.mf.gov.pl), prowadzony przez Ministra Finansów.

Są tam wpisywane nazwy domen internetowych, wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia wymaganego przez ustawę, dla usługobiorców w Polsce.

Wysokie konsekwencje finansowe

Ministerstwo Finansów jednocześnie informuje, że przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących blokowania lub przekierowywania domen z nielegalnym hazardem, podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 tys. zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20092011540/U/D20091540Lj.pdf )

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *