Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa

19 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560.), zwanej dalej „ustawą”. Przepisy określają wymagania dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo mających wykonywać zadania nałożone na nich przez ustawę.

Zgodnie z ustawą, operatorzy usług kluczowych mogą wykonywać część swoich obowiązków nałożonych przez ustawę poprzez wewnętrzne struktury albo poprzez podmioty zewnętrzne, kontraktowane na zasadach komercyjnych. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług, konieczne było określenie warunków technicznych i organizacyjnych, jakie muszą spełniać takie podmioty.

Dwa rodzaje wymogów – oparte na Polskich Normach

Do wymogów organizacyjnych zalicza się posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zapewnianie ciągłości działania usłudze reagowania na incydenty, sporządzić i upublicznić deklarację polityki działania zgodną z RFC 2350, zapewnić wsparcie operatorowi w trybie całodobowym przez wszystkie dni w roku, z czasem reakcji adekwatnym do charakteru usługi kluczowej oraz dysponować personelem posiadającym odpowiednie umiejętności i doświadczenie.

Rozporządzenie zawiera również wymogi techniczne dotyczące sprzętu i pomieszczeń takie jak system kontroli dostępu, odpowiednie drzwi czy też właściwy sprzęt komputerowy i system łączności.

Celem zapewnienia jednoznaczności wymagań i ich zobiektywizowaniu wymagania w dużej mierze opierają się na Polskich Normach.

Pełen tekst rozporządzenia.
Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *