Przyszłość sieci telekomunikacyjnej piątej generacji w Polsce. Debata “Rozwój sieci 5G – wyzwania i zagrożenia”

Jakie znaczenie dla rozwoju gospodarki ma technologia 5G? Jakie wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne wiążą się z wdrożeniem nowej sieci w Polsce? Jak to wygląda w innych krajach Unii Europejskiej? Na te pytania odpowiadali uczestnicy debaty, w której uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Tematyka rozwoju sieci 5G i związanych z tym wyzwań i zagrożeń wymaga międzyresortowej współpracy. W rozmowie zorganizowanej 23 sierpnia br. przez „Gazetę Polską Codziennie” wzięli również udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Sieć telekomunikacyjna piątej generacji, czyli sieć 5G to nowy standard bezprzewodowej łączności. Technologia ta zapewnia większą prędkość mobilnej wymiany danych niż stosowane do tej pory rozwiązania. Pozwala również na podłączenie znacznie większej liczby urządzeń. Niezawodne, superszybkie połączenia będą fundamentem dla rozwoju nowych usług i aplikacji. W sieci 5G będą funkcjonowały nie tylko telefony, tablety i komputery, ale domy, samochody i niezliczone inne urządzenia w przestrzeni publicznej. Ta rewolucja w świecie łączności bezprzewodowej dokona transformacji gospodarki – od transportu i energii po edukację, opiekę zdrowotną i produkcję.

Minister Jerzy Kwieciński siedzi przy stole obok minister Jadwigi Emilewicz. W tle logo PAP
Fot. B. Kosiński/MIiR

Zgodnie z kierunkami rozwoju gospodarczego, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, powszechny dostęp do nowoczesnych usług publicznych uwarunkowany jest szczególnie rozwojem sieci komunikacyjnych. Technologia 5G jest kluczowa dla rozwoju społeczeństwa cyfrowego. To siła napędowa innowacji” – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Sieć 5G nie jest jeszcze wprowadzana na masową skalę. Pojawiła się już w fińskim Tampere oraz w stolicy Estonii, Talinie. Zgodnie z planami Ministerstwa Cyfryzacji, zawartymi w dokumencie “Strategia 5G dla Polski”, do 2020 r. wyznaczone zostanie w naszym kraju jedno duże miasto, w którym 5G będzie funkcjonowała na zasadach komercyjnych. Do 2025 roku nowa sieć ma objąć wszystkie miasta i główne szlaki transportowe.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *