Ponad 6 tysięcy kilometrów sieci szerokopasmowej powstanie w województwie śląskim

Dzięki funduszom europejskim na terenie województwa śląskiego powstanie infrastruktura szerokopasmowa o długości ponad 6 tys. kilometrów. Dostęp do szybkiego Internetu uzyska ponad 121 tys. gospodarstw domowych oraz 615 szkół.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), które popłynie do tego regionu to ponad 201 mln zł. Beneficjenci dołożą ponad 141 mln zł ze środków własnych.

Polska jako jedyny kraj w UE, wdraża program operacyjny poświęcony w całości procesom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – w ramach którego I oś priorytetową i prawie połowę budżetu POPC – ponad 1 mld euro – skierowano na wsparcie rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu. O założeniach tego projektu opowiadał w poniedziałek (8 października br.) minister cyfryzacji Marek Zagórski, podczas konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

– Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej, zorganizowano wsparcie finansowe o takiej skali i obejmujące obszar całej Polski – mówił szef resortu cyfryzacji. Na inwestycjach tych skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane – około 70 proc. gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

W ramach projektów beneficjenci (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) mają za zadanie wybudowanie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu o wysokich przepustowościach na obszarach wykluczonych i trudnodostępnych.

Wyłonione do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów na których są realizowane – we współczesnym świecie nie da się praktycznie funkcjonować bez dostępu do Internetu.

Celem I osi priorytetowej jest zapewnienie, z udziałem środków Programu, możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych i min. 100 Mb/s dla szkół.

W ramach projektów dofinansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości ponad 6 mld zł (z czego wartość dofinansowania to prawie 4 mld zł). Dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szerokopasmowa sieć dotrze do 2 mln gospodarstw domowych (co oznacza, że cel Programu zostanie zrealizowany w ponad 250 proc.) i prawie 9 tys. lokalizacji, w których znajdują się szkoły.

W konferencji uczestniczyli m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polski Cyfrowej, Barbara Dziuk, poseł na Sejm RP oraz Andrzej Grochowalski, wiceprezes zarządu TAURON.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *