Dlaczego tak trudno zdobyć środki unijne na projekty IT i z powodzeniem je realizować? Znamy już odpowiedź!

Kilkanaście wywiadów z reprezentantami 25 instytucji publicznych oraz dwie ankiety on-line pomogły odpowiedzieć na pytania, w jakich obszarach realizacji projektów IT administracja publiczna potrzebuje wsparcia.

W ostatnich miesiącach Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie, działające w Centralnym Ośrodku Informatyki, przeprowadziło wiele spotkań z instytucjami, które zamierzają wykorzystać środki II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) lub już realizują projekty IT z tych funduszy. Uruchomiono też badanie ilościowe w formie ankiet on-line. Poniżej prezentujemy wyniki badań.

Prawie 90 proc. respondentów uznaje, że ich instytucje powinny realizować projekty IT, które tworzą i rozwijają e-usługi publiczne oraz systemy wspierające pracę tych instytucji. Całkiem spory odsetek uważa też, że instytucje powinny udostępniać informacje sektora publicznego (66 proc).

Wielkim wyzwaniem dla administracji jest jednak pozyskiwanie funduszy unijnych. Aż 94 proc. respondentów deklaruje chęć skorzystania z pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, w tym aż 89 proc. w analizie finansowej i ekonomicznej, 87 proc. w opisaniu rozwiązań technicznych i 76 proc. w przygotowaniu studium wykonalności projektu. Pomocy takiej udzielają eksperci Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie. Centrum pomogło już 29 projektom uzyskać ponad 825 mln dofinansowania.

Drugi obszar, który potrzebuje wsparcia, to zamówienia publiczne dotyczące oprogramowania i infrastruktury IT. 84 proc. respondentów chciałoby skorzystać z pomocy profesjonalnych konsultantów przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia, 79 proc. podczas tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamawiania, a 72 proc. w przygotowaniu umowy o zamówienie publiczne.

Więcej o wynikach badania możecie przeczytać na stronie projektu POPC Wsparcie.

Projekt „POPC Wsparcie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *