Dlaczego tak trudno zdobyć środki unijne na projekt IT?

Czego brakuje administracji publicznej, by mogła z sukcesem zrealizować takie przedsięwzięcie? Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie rozpoczęło badania wnioskodawców II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Centrum chce sprawdzić, czego brakuje administracji, by skutecznie mogła wnioskować o dofinansowanie projektów IT ze środków POPC oraz zrealizować z powodzeniem inicjatywy z tej dziedziny. Pozwoli to dopasować usługi do aktualnych potrzeb instytucji publicznych.

Pierwsze takie badanie instytucji przeprowadzono w 2017 r. Zaowocowało ono powołaniem przez Ministra Cyfryzacji Centrum Kompetencyjnego POPC Wsparcie, które działa w Centralnym Ośrodku Informatyki od października 2017 r.

W pierwszym roku działalności eksperci POPC Wsparcie skupiali się na pozyskiwaniu funduszy POPC. Skutecznie pomogli zdobyć ponad 805 mln dofinansowania 28 projektom. Od kilku miesięcy zgłoszenia dotyczą już etapu realizacji projektu informatycznego. Instytucje proszą m.in. o stworzenie lub analizę postępowań przetargowych. Zachęcają ekspertów Centrum do aktywnego uczestniczenia w pracach komitetów sterujących. 

Centrum uruchomiło krótka ankietę. Dzięki niej chce dowiedzieć się:

  • czy oferowane usługi są dopasowane do aktualnych potrzeb instytucji publicznych
  • co można jeszcze zrobić, aby wesprzeć administrację publiczną, w staraniach o środki z Unii Europejskiej
  • jak uniknąć opóźnień na etapie realizacji projektu informatycznego

Badanie jest anonimowe – ankieta nie przetwarza danych osobowych

Duży udział przedstawicieli administracji publicznej – pracowników, kierowników, naczelników, dyrektorów itd. – pozwoli obiektywnie zbadać potrzeby administracji. 


Projekt „POPC Wsparcie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *