Standardy otwartości danych

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało standardy otwartości danych, które zapewnią wyższą jakość danych udostępnianych przez administrację.

Otwarte dane można ponownie wykorzystywać m.in. do celów naukowych czy biznesowych. Stają się coraz cenniejszym surowcem, wykorzystywanym w produktach, aplikacjach, czy usługach. Otwieranie danych publicznych zwiększa przejrzystość działań administracji i umożliwia ich kontrolę przez obywateli.

Ochrona danych osobowych, uwarunkowania prawne lub technologiczne nie powinny stać na przeszkodzie w otwieraniu danych. Dlatego w ramach projektu: „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” powstały standardy otwartości danych publicznych dla administracji, które zapewnią właściwe przygotowanie i udostępnianie danych do ponownego wykorzystywania. Obejmują one wytyczne dotyczące: regulacji prawnych, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, technicznych aspektów ich udostępniania oraz dostępu do baz danych przez API (interfejs programistyczny aplikacji).

  1. Standard API

Standard określa minimalne, rekomendowane zalecenia, dotyczące interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne. Został stworzony po to, aby administracja publiczna udostępniała swoje dane przez API według jednolitego standardu.

Udostępnienie danych zgodnie ze standardem ułatwi wykorzystanie danych publicznych i łączenie ich z różnych źródeł, a w konsekwencji tworzenie innowacyjnych dóbr, usług i produktów przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, programistów. Standard obejmuje m.in.: architekturę usług sieciowych REST, opis składni oraz elementów URI, czy obsługę zdarzeń http.

  1. Standard bezpieczeństwa

Zbiór zaleceń dotyczących bezpieczeństwa otwierania danych publicznych. Służy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w procesach otwierania danych przez administrację.

W kontekście udostępniania danych z zasobów publicznych (pozwalających na zapewnienie prywatności, ale umożliwiających zachowanie wartości informacyjnych danego zbioru i potencjału dla ponownego wykorzystywania) kluczową kwestię dla bezpieczeństwa stanowi m.in. dobór odpowiednich technik anonimizacji. Standard ten obejmuje m.in.: minimalne czynności dotyczące udostępniania danych do ponownego wykorzystywania, grupy danych podlegające nieograniczonemu ponownemu wykorzystywaniu, dane podlegające anonimizacji i pseudonimizacji oraz sposoby doboru technik.

  1. Standard techniczny

Standard wskazuje wymagania techniczne dla danych publicznych, w tym dla poszczególnych pięciu poziomów otwartości danych (według schematu Tima Bernesa-Lee) i formatów danych wraz z przykładami.

Standard obejmuje także wymagania dot., formatowania określonych typów danych jak dane adresowe czy data.

  1. Standard prawny

Zalecenia dotyczące ram prawnych, pozwalające na powszechny i swobodny dostęp do danych i ich ponowne wykorzystywanie. Dokument prezentuje zagadnienia prawne istotne przy podejmowaniu decyzji o udostępnianiu danych w sposób otwarty, m.in. kwestie licencjonowania oraz ochrony praw autorskich.

Standard porusza także kwestie barier w udostępnianiu danych publicznych w sposób otwarty, filarów otwartości danych oraz wzorca otwartości.

Standardy otwartości danych zostały opracowane w ramach projektu “Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *