Powstanie strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego

  • Spotkanie Rady Rozwoju Rynku Finansowego na temat Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) odbyło się 22 lutego 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa Finansów.

  • SRRK ma wspierać rozwój gospodarczy Polski i zostać zrealizowana do 2024 r.

  • Projekt powstaje w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Spotkanie na temat SRRK z udziałem przedstawicieli instytucji finansowych przybliżyło uczestnikom koncepcję strategii, tworzoną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz BTA Consulting na zlecenie Ministerstwa Finansów.

„SRRK będzie praktycznie pierwszą kompleksową strategią tworzoną dla polskiego rynku kapitałowego. Proszę o otwartość, uczciwość i szczerość. Zależy nam na tym, żeby w ramach prac nad strategią nie było żadnych tematów tabu. Chcemy bardzo dogłębnie analizować rynek dla jego wzrostu i efektywności” – powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak i poprosił przedstawicieli rynku kapitałowego o praktyczne wsparcie i konstruktywną krytykę przy tworzeniu projektu. Jednocześnie minister zapowiedział, że strategia ma być ukończona do końca 2018 r. i wdrażana sukcesywnie do końca 2024 r.

SRRK zwiększy innowacyjność rynku kapitałowego

Projekt jest realizowany w ramach zaproponowanego przez Komisję Europejską Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Według przedstawicieli BTA Consulting projekt strategii ma być szeroki, zaś jego głównym celem jest odzyskanie pozycji Polski jako lidera w regionie. Poprzez wsparcie rozwoju polskiego rynku kapitałowego, strategia powinna wspierać rozwój gospodarczy. Przedstawiciel EBOR, dyrektor regionalny na Polskę i Kraje Bałtyckie Grzegorz Zieliński stwierdził, że czas pracy przy tym projekcie jest bardzo ważny, gdyż polski rynek kapitałowy doszedł do krytycznego momentu rozwoju: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, częste są przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów (szczególnie indywidualnych).

„Strategia rynku kapitałowego została zapowiedziana w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Odpowiedzialność w tym zakresie rozumiemy między innymi jako konieczność dopilnowania, aby z owoców tej strategii korzystali przede wszystkim inwestorzy indywidualni, nawet ci najdrobniejsi” – dodał minister Piotr Nowak. Jednym z ważniejszych celów SRRK będzie zwiększenie innowacyjności polskiego rynku kapitałowego (w tym wykorzystując projekty typu fintech) oraz przystosowanie go do nowych technologii, np. blockchain.

Strategia będzie składać się z trzech głównych części:

  • analizy problemów, jakie dotykają polski rynek kapitałowy,
  • rekomendacji, tj. wskazania konkretnych działań, niezbędnych do przezwyciężenia barier dla rozwoju,
  • właściwej strategii wytyczającej dla rządu długoterminowe cele w zakresie zmian regulacyjnych i instytucjonalnych. Mają one wzmocnić polski rynek kapitałowy i sprawić, aby w większym zakresie był on wsparciem dla długoterminowego rozwoju całej polskiej gospodarki.

Większe zaufanie do rynku, łatwiejsze finansowanie polskich przedsiębiorstw

Przedstawiciele instytucji finansowych w trakcie dyskusji wskazali, że w pracach nad SRRK istotne jest określenie jasnych celów projektu. Chodzi m.in. o wyraźne powiązanie dążenia do wzrostu znaczenia rynku kapitałowego ze wzrostem możliwości finansowania gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Podkreślano również rolę strategii w budowaniu niezbędnego zaufania do rynku jako całości i gwarancji stabilności regulacyjnej tego sektora. Jako główne zagrożenia wskazano m.in. problem przeregulowania, niedostateczny wpływ polskich firm i zrzeszeń na prace legislacyjne na poziomie unijnym czy niedostatecznie rozwinięty polski rynek pieniężny i rozliczanie niektórych instrumentów poza Polską.

Prace nad SRRK

Obecnie trwają prace nad raportem wstępnym. Kolejnym etapem tworzenia strategii będzie rozesłanie kwestionariuszy oraz rozmowy z przedstawicielami rynku. Aby usprawnić komunikację utworzono adres e-mailowy przeznaczony do prac nad SRRK: strategiarrk@mf.gov.pl.

Źródło: www.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *