W ciągu dwóch lat wszystkie strony urzędów dostępne cyfrowo

Prezydent podpisał Ustawę o cyfrowej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nowe prawo nakłada na podmioty publiczne, czyli te wszystkie instytucje, które korzystają z pieniędzy publicznych, obowiązek takiego prezentowania informacji w Internecie, aby wszyscy bez wyjątku mieli do nich dostęp. Chodzi tu w szczególności o osoby niewidome, słabowidzące, ale również o osoby niemogące posługiwać się myszką czy klawiaturą, nieodróżniające kolorów.

Co oznacza obowiązek dostępności cyfrowej?

Oznacza to na przykład konieczność sprawdzenia, czy na stronie www nie ma istotnych informacji prezentowanych jedynie w formie obrazka czy zdjęcia. Wszystkie wzory dokumentów urzędowych muszą być zatem przygotowane tak, aby osoby niewidome mogły je odczytać za pomocą programów, które pomagają im w korzystaniu z komputera. Wszystkie podmioty publiczne, których dotyczy nowa ustawa, muszą więc sprawdzić w pierwszej kolejności, w jakim stopniu to, co publikują w Internecie może dotrzeć i dociera do osób niepełnosprawnych. Ma to pozwolić na podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania barier w dostępie do informacji.

Kolejne obowiązki?

Niektórzy uważają, że mamy tu do czynienia z nałożeniem nowych obowiązków na urzędy. Trzeba jednak pamiętać, że od 2015 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które nakładało podobne obowiązki na podmioty publiczne. W zasadzie wszyscy powinni być już gotowi na wejście nowej ustawy w życie i powinna być to tylko formalność.

Niestety, część urzędowych stron internetowych nadal nie spełnia wymagań dostępności cyfrowej, a dotyczy to zarówno tych dużych, jak i tych małych.

Ministerstwo Cyfryzacji wesprze wszystkich w działaniach na rzecz dostępności. Przygotowana zostanie baza wiedzy o dostępności cyfrowej, dla tych najmniejszych i najbiedniejszych urzędów udostępnione będą dostępne cyfrowo szablony stron internetowych, dzięki którym nie będzie konieczności czasami kosztownej przebudowy strony www.

Groźba kary

Dotychczas niezapewnienie dostępności cyfrowej nie było niczym zagrożone. Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza groźbę kary finansowej, którą Minister Cyfryzacji może nałożyć na urząd, jeśli ten będzie się uchylał od zapewnienia dostępności cyfrowej. W czasach upowszechnienia elektronicznego obiegu informacji nie można pozwolić na to, by część obywateli – a dostępność cyfrowa dotyczy bezpośrednio co najmniej kilku milionów osób w Polsce – nie miała do niej dostępu.

… ale nie od razu

Przepisy ustawy będą wchodziły w życie stopniowo w ciągu najbliższych dwóch lat. To daje wszystkim możliwość przeprowadzenia odpowiednich zmian i wprowadzenia poprawek.Tekst ustawy o cyfrowej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – plik PDF, 164 KB

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *