Szczyt Bałkanów Zachodnich – nowe perspektywy gospodarcze

Rozmowy o budowie dobrego środowiska dla biznesu oraz o sukcesie polskiej gospodarki, jednej z najszybciej rozwijających się w UE, lidera wzrostu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej; Forum Biznesu Bałkanów Zachodnich; spotkanie z Sekretarzem – Generalnym OECD oraz dialog w formacie Trójkąta Weimarskiego – to główne punkty udziału Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w zbliżającym się Szczycie Bałkanów Zachodnich. W Poznaniu spotkają się szefowie rządów i ministrowie z kilkunastu państw Unii Europejskiej oraz państw bałkańskich, w tym minister Jadwiga Emilewicz oraz przedstawiciele instytucji unijnych.

Z inicjatywy minister Jadwigi Emilewicz podczas Szczytu odbędzie się też spotkanie z ministrem gospodarki i energii Niemiec Peterem Altmaierem oraz ministrem gospodarki i finansów Francji Bruno Le Mairem w formacie Trójkąta Weimarskiego. Ministrowie będą rozmawiać o nowej polityce przemysłowej UE, w tym o IPCEI (z ang. Important projects of common european interest). To jeden z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wspiera European Battery Alliance, czyli sojusz na rzecz rozwoju przemysłu bateryjnego w Europie, w którego prace Polska jest zaangażowana od samego początku.

Szczyt Bałkanów Zachodnich odbywa się dniach 3-5 lipca br. w trakcie polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim. Nasze priorytety na ten rok to: gospodarka, wzajemne powiązania, społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo. – Na Proces Berliński powinniśmy patrzeć z dwóch perspektyw. Może on doprowadzić do pełnej integracji Bałkanów Zachodnich z Unią, a to oznacza poszerzenie obszaru wolności gospodarczej i nowe rynki, co jest dobre dla wszystkich uczestników inicjatywy – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polska prezydencja jest pierwszą, która w tak zdecydowany sposób skupia się na gospodarce i budowaniu relacji biznesowych między Polską, UE i państwami bałkańskimi. Dowodem na to jest towarzyszące poznańskiemu szczytowi Forum Biznesu Bałkanów. To pierwsze takie wydarzenie w historii relacji biznesowych Polska – UE – Bałkany Zachodnie. Jego inicjatorem jest MPiT i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.– Przez cały 4 lipca będą trwały spotkania i dyskusje o tym, jak wzmocnić powiązania gospodarcze między Polską, UE a krajami Bałkanów Zachodnich. Nasze rynki i firmy mogą sobie wzajemnie dużo zaoferować. Dlatego powinniśmy wspólnie wzmacniać obecne i budować nowe relacje handlowe, nowe łańcuchy dostaw,  wspierać talenty i pomagać kapitałowi w poszukiwaniu nowych możliwości – zaznaczyła szefowa MPiT.

Jak dodała Forum Biznesu Bałkanów Zachodnich to pierwsze tego typu wydarzenie w historii wzajemnych stosunków. Jego inicjatorem jest resort przedsiębiorczości i technologii.

Zgodnie z programem Procesu Berlińskiego i odpowiadając na rzeczywiste potrzeby biznesowe, Forum skoncentruje się na trzech sektorach:

  • Energetycznym – energia odnawialna, wytwarzanie i dystrybucja energii konwencjonalnej, zarządzanie i ochrona sieci, sektor budowlany w energetyce.
  • Cyfrowym: m.in. startupy, IT i ICT, usługi cyfrowe, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Przemysł 4.0., e-administracja i GovTech, zarządzanie danymi i ich analiza, rozwój infrastruktury cyfrowej i umiejętności.
  • Żywność i agrotechnika: rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, produkcja, maszyny rolnicze, rozwój usług na obszarach wiejskich.

Szczyt Bałkanów Zachodnich to też okazja do spotkania ministrów właściwych ds. gospodarki. – Polska przeszła taką samą transformację gospodarczą, jakiej doświadczają państwa bałkańskie. Możemy więc dzielić się swoimi doświadczeniami. Dziś jesteśmy krajem z jednym z największych wzrostów gospodarczych w UE. Nasza działania dotyczące m.in. proprzedsiębiorczych zmian w prawie, stymulowania innowacyjności i zdolności eksportowych MŚP przynoszą efekty – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Podczas Szczytu odbędzie się prezentacja raportu OECD  „Globalna Europa Południowo-Wschodnia: wyzwolenie potencjału rozwoju”. W wydarzeniu będzie uczestniczyć szefowa MPiT. Analitycy OECD zbadali potencjał eksportowy Bałkanów Zachodnich, by zidentyfikować najlepiej rokujące branże i produkty, które mogą być motorem napędowym dla gospodarek regionu.

W pierwszej połowie lipca odbędzie się też wizyta w naszym kraju młodych przedsiębiorców, liderów polityki i myśli, urzędników służby cywilnej i lokalnych działaczy. Pomysłodawcą Programu Przyszłych Liderów UE-Bałkany jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.– Chcemy zaangażować młodych ludzi w Proces Bałkański i pomóc im w rozwoju ich talentów. Przez dwa tygodnie  (1-14 lipca) będą oni mogli poznać bliżej kraj będący liderem przemian gospodarczych i politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej – informuje wiceminister przedsiębiorczości technologii Marcin Ociepa.

Organizatorami Szczytu Bałkanów Zachodnich są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

***

Proces Berliński to inicjatywa zapoczątkowana przez Niemcy. Łączy 10 państw UE (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska – jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) i 6 krajów Bałkanów Zachodnich (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo).

Są w nią też zaangażowane Europejski Bank Inwestycyjny, Komisja Europejska, Europejski Fundusz Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz krajowe instytucje finansowe.

Inicjatywa ma na celu lepszą integrację Bałkanów Zachodnich z gospodarkami UE oraz wzmocnienie kluczowych elementów współpracy regionalnej – poprzez liberalizację obrotów handlowych i ułatwienie przepływu osób, integrację cyfrową i energetyczną.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *