Konsultacje społeczne projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027”

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027”, wypracowany przez międzyresortowy zespół analityczno-redakcyjny Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ustanowiony na podstawie memorandum zawartego w dniu 26 lutego 2019 r. przez Ministra Cyfryzacji, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Projekt został również wypracowany na podstawie dorobku i rekomendacji ekspertów przedstawionych w informacji o „Polskiej drodze do strategii AI”.

Dlaczego przeprowadzamy konsultacje społeczne?

Kluczowym celem polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2019 – 2027 jest zapewnienie Polsce możliwie istotnego miejsca w gospodarce światowej, która już w chwili obecnej jest, a w najbliższej przyszłości będzie kształtowany przez technologie i zastosowania sztucznej inteligencji. Co więcej, stosowanie sztucznej inteligencji przez polskie firmy jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego na rozwiązania AI. W ramach konsultacji zbieramy propozycje ewentualnych zmian w projekcie lub uzupełnienia go dodatkowymi danymi istotnych również ze społecznego lub gospodarczego punktu widzenia.

Jak mogę zgłosić swój udział?

Konsultacje społeczne będą trwały od 22 sierpnia do 9 września br. Uwagi lub komentarze prosimy zgłaszać na adresy: robert.kroplewski@mc.gov.pl lub konsultacje_ AI@mc.gov.pl.

W ramach konsultacji należy zgłaszać propozycję zmian w projekcie wraz z uzasadnieniem poprzez wypełnienie poniższego formularza bądź ankiety. Propozycje nie zawarte w formularzu/ankiecie nie zostaną uwzględnione.

Materiały

Polska droga do Strategii AI – zawierająca linie czasu, daty wydarzeń i odnośniki do wypracowanych dokumentów strategicznych
Droga do polskiej strategii AI – zawierająca krótki opis działań rządu polskiego podjętych na rzecz opracowania Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027 
Polityka Rozwoju Sztucznej w Polsce na lata 2019​_2027 – TYLKO DO ODCZYTU
Polityka​_Rozwoju​_Sztucznej​_w​_Polsce​_na​_lata​_2019​_2027.docx 8.70MB
Formularz – Propozycje zmian
Formularz.docx 0.01MB

https://www.webankieta.pl/ankieta/wznow/453854/110059412/19497c6ffcd1a45f78352061ea696236/formularz-konsultacji-propozycje-zmian.html?iframe=1

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *