W Zachodniopomorskiem szybki internet dotrze do ponad 21 tysięcy domów

69,7 mln zł dofinansowania zapewni dostęp do szybkiego internetu ponad 21 tys. gospodarstw domowych i szkołom w 103 lokalizacjach w woj. zachodniopomorskim. Dzięki podpisanej umowie na budowę szybkiej sieci internetowej z mapy Polski znikają kolejne tzw. białe plamy, czyli miejsca bez dostępu do szybkiego internetu.

Uroczystość w Koszalinie dotyczyła projektu, który będzie realizowany na obszarze powiatów białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i sławieńskiego. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 69,7 mln zł dostęp do bardzo szybkiego internetu otrzyma 21 077 gospodarstw domowych i szkoły w 103 lokalizacjach. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny w kontekście umożliwienia tym szkołom korzystania z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

– Pokazujemy, w jaki sposób wypełniać „białe plamy” w dostępie do szybkiego internetu – powiedział w trakcie uroczystości Premier Mateusz Morawiecki. – Dla nas kluczowe jest, by Polska rozwijała się równomiernie. Dostęp do szybkiego internetu jest dziś równie ważny jak dostęp do ciepłej wody – dodał.

Dostęp do szybkiego internetu, dzięki środkom  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  (PO PC), uzyska prawie 2 mln gospodarstw domowych.

– W efekcie Zachodniopomorskie będzie miało takie same szanse, jak każdy inny region nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – zaznaczył minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Infrastruktura telekomunikacyjna jest podstawą wyrównywania szans regionów. Bez takiej infrastruktury nie mielibyśmy szans na to, by m.in. zbudować sieć przyszłości 5G – dodał.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk podkreśliła, że inwestycje telekomunikacyjne w tzw. białe plamy są trudne. Powodem jest to, że często są to rejony słabo zaludnione. – Jeśli jednak inwestycje te są dobrze zaprojektowane, to społeczeństwo szybko odczuwa ich korzyści – stwierdziła. – Najlepszym dowodem na to są raporty beneficjentów, z których wynika, że dotychczas do szybkiego internetu udało się już podłączyć 4,6 tys. placówek edukacyjnych – dodała.

Podsekretarz stanu w MC przypomniała ponadto, że w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej na rozwój sieci wydano zaledwie 700 mln zł. Natomiast przez ostatnie 2,5 roku wśród beneficjentów udało się rozdysponować już prawie 4 mld zł.

19 lipca br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) rozstrzygnęło pierwszą rundę konkursu, wyłaniając beneficjentów na wszystkich obszarach. Wartość dofinansowania udzielonego wybranym projektom wyniesie 1,639 mld zł. Dzięki temu 654 714 gospodarstw domowych i 2 579 lokalizacji szkół zostanie objętych zasięgiem lub podłączonych do bardzo szybkiego internetu. Uwzględniając efekty dotychczasowych konkursów, środki z I osi PO PC pozwolą zapewnić dostęp do szybkiego internetu dla ponad 1,8 mln gospodarstw domowych i w ponad 9 tys. lokalizacji szkół w całej Polsce. To wspólny sukces instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO PC oraz operatorów telekomunikacyjnych, którzy decydują się realizować inwestycje na obszarach, które obecnie są cyfrowo wykluczone.

W uroczystości udział wzięli: Premier Mateusz Morawiecki, minister cyfryzacji Marek Zagórski i wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc oraz dyrektor CPPC Wojciech Szajnar. Beneficjenta – firmę Asta-Net S.A. – reprezentował Zbigniew Ryczek.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *