Czy Polska jest gotowa na transformację cyfrową?

Transformacja cyfrowa jest rewolucją, którą już dzisiaj realizują gospodarki innych krajów. Polska wciąż w tej kwestii pozostaje daleko w tyle. Czym w ogóle jest transformacja i jak może wpłynąć na nasze życie, rozmawiamy o tym z profesorem Rafałem Mrówką.

https://newsrm.tv/newswp/wp-content/uploads/2019/04/Transformacja-cyfrowa-640p.mp4

-„Transformacja cyfrowa polega na wdrażaniu zmian opartych o wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach. Przy czym, jest to nie tylko transformacja oparta na samych technologiach – ważna jest również zmiana stylu myślenia, na stworzeniu nowej percepcji pracowników, danie im szansy na zupełnie nowe sposoby generowania pomysłów i innowacji. Innymi słowy, zmiana wykraczająca poza wymiar technologiczny, bo zahaczająca o kulturę.” – dla Newsrm.tv tłumaczy profesor Rafał Mrówka.

Cyfrowa transformacja w dużym uproszczeniu polega na zmianie sposobu pracy osób, wykorzystania danych i procesów. Dzięki temu firmy mogą szybciej tworzyć nowe, bardziej innowacyjne produkty i usługi oraz osiągać przewagę konkurencyjną. Jest motorem napędowym zmian oraz kierunku, w jakim organizacje są w interakcji ze swoimi konsumentami we wszystkich kanałach komunikacji. Niestety, w Polsce wciąż widzimy ogromne trudności we wdrażaniu strategii cyfrowej w przedsiębiorstwach. Według raportu Insight Data Link, działania na większą skalę w zakresie transformacji cyfrowej podjęło jedynie 24% firm biorących udział w badaniu. Kolejne 32% dopiero zaczęło realizować wstępne działania zmierzające w tym kierunku, a 44% zastanawia się nad wdrożeniem założeń transformacji cyfrowej do swoich struktur.

Jakie kwestie transformacji cyfrowej powinny dać do myślenia polskim przedsiębiorcom? O to, jakich „trendy” możemy podpatrzyć u naszych sąsiadów, zapytaliśmy naszego eksperta: – „Kwestia trendów w dużej mierze zależy od branży. Ale oczywiście, nie popadając w skrajność, jeżeli mamy firmę działającą w bardzo tradycyjnym biznesie, nie oznacza to, że w takiej firmie nie znajdzie się miejsce dla nowoczesnych technologii. Dzisiaj nawet rolnictwo, które wydaje się jeszcze u nas dość tradycyjnym sektorem gospodarki, może być oparte na zbieraniu i monitorowaniu danych dotyczących wzrostu roślin czy hodowli zwierząt. Możemy nasze rolnictwo oprzeć na filarze śledzenia wpływu substancji na diety czy kondycje zwierząt. Myślę, że przede wszystkim firmy powinny być otwarte na możliwość zastosowania bardzo różnych technologii, na eksperymentowanie z tymi technologiami. Bardzo często działania, które w pierwszej fazie wydają się nie rozsądne, przynoszą później największe korzyści” – podkreśla nasz rozmówca.

Wiele firm, które zdecydowało się rozpocząć wdrażanie założeń transformacji cyfrowej, zaczęło swoje działania od podniesienia poziomu kompetencji zatrudnionych ludzi, reorganizacji sposobu działania firmy, zdefiniowania nowych kompetencji, jakich ona potrzebuje do swojego rozwoju oraz pozyskanie pracowników z tymi kompetencjami.

Czy nasz kraj ma szansę dogonić gospodarki innych krajów? Gdzie w „wyścigu” transformacji cyfrowej znajduje się Polska?: – „Jesteśmy w takim miejscu, w jakim może być średniej wielkości kraj w nie najważniejszej części świata, bo tak musimy jednak postrzegać swoją sytuację. Mam wrażenie, że mamy szansę w wyścigu, dopiero gdy zobaczymy swoje miejsce w szerszej perspektywie, np. europejskiej. Jako Polska tych szans za wysoko nie widzę. Oczywiście, mogą się pojawić jakieś pojedyncze perełki, start-upy, które osiągną sukces i je trzeba wspierać, ale one się mogą pojawić w każdym kraju. Niestety, grając dzisiaj tylko i wyłącznie na małym rynku, bo Polska jest właśnie takim rynkiem, nie mamy szansy na zbudowanie, jakiegokolwiek, znaczącego w skali świata, podmiotu.” – kończy Rafał Mrówka.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *