Unijne miliardy na wyciągnięcie ręki. Jak z nich skorzystać?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce, by Polska pozyskała kolejne miliardy euro na inwestycje z programów zarządzanych przez Brukselę. 5 kwietnia urzędnicy i eksperci już po raz drugi dyskutowali jak to zrobić. Tym razem rozmowy dotyczyły programów Horyzont 2020 i COSME.

Polska rozwija się dynamicznie i ma bardzo dobrą sytuację społeczną i gospodarczą. Polscy beneficjenci potrafią dobrze wykorzystywać środki dostępne w ramach polityki spójności i realizować projekty, które realnie przekładają się na trwały rozwój kraju – mówił wiceminister Paweł Chorąży.

Wiceminister Paweł Chorąży przemawia podczas spotkania w ramach projektu strategicznego SOR "System wsparcia i koordynacji polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE"

Fot. B. Kosiński/MIiR

MIiR pracuje nad systemem wsparcia podmiotów z Polski, który pomoże im pozyskać dodatkowe kilka lub nawet kilkanaście miliardów euro na inwestycje. To kolejne już spotkanie poświęcone wypracowaniu potrzebnych rozwiązań, które umożliwią Polsce w większym stopniu skorzystać z pieniędzy unijnych. Poprzednia konferencja, zorganizowana 7 marca, dotyczyła Instrumentu Łącząc Europę i programu LIFE.

W programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską potencjał polskich instytucji naukowo badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych sektorów wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Stąd starania o jeszcze większe wykorzystanie takich źródeł finansowania przez polskich beneficjentów – podkreślił Paweł Chorąży.

Fundusze unijne to nie tylko około 360 mld zł, które nasz kraj otrzymał na politykę spójności, rozwój wsi i rybactwo w latach 2014-2020. Pieniądze europejskie dzielone są także z poziomu Brukseli w programach:

  • Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje, około 80 mld euro),
  • COSME (inwestycje małych i średnich firm 2,3 mld euro),
  • LIFE (ochrona środowiska, około 3,4 mld euro),
  • ERASMUS+ (zagraniczne studia, staże i wolontariat, około 14,7 mld euro),
  • i w ramach Instrumentu Łącząc Europę (najważniejsze w UE inwestycje w transport, telekomunikację i energetykę, ok. 30 mld euro, w tym transport ok. 24 mld euro).

Część pieniędzy w tych programach podzielono pomiędzy poszczególne państwa, ale większość z nich dostępna jest w konkursach, w których polskie podmioty muszą stanąć w szranki z podmiotami z innych krajów. Pozyskanie takiego finansowania to realne efekty dla gospodarki, ale i prestiż, np. wtedy, gdy polska jednostka naukowa jest liderem międzynarodowego projektu badawczego.

Program Horyzont 2020 (program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020) to jak dotąd największy program Unii Europejskiej w tym zakresie. Opiera się on na 3 filarach – wzmocnieniu bazy naukowej Unii, promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle (rozumianym jako wpieranie innowacji i przedsiębiorstw), a także stawianiu czoła wyzwaniom społecznym.

COSME, czyli program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 jest jednym z głównych instrumentów wsparcia dla sektora MŚP, który jest podstawą gospodarki europejskiej. Wraz z programami finansowanymi z funduszy Polityki Spójności, stanowi on ciekawą ofertę dla współfinansowania projektów inwestycyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Spotkanie w ramach projektu strategicznego SOR "System wsparcia i koordynacji polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE"

Fot. B. Kosiński/MIiR

Wnioski płynące ze spotkania przyczynią się do większego wykorzystania środków z programów zarządzanych centralnie oraz realizowanych w ramach polityki spójności w bieżącej perspektywie, a przez to do pełniejszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Wydarzenie realizowane było w ramach projektu strategicznego SOR “System wsparcia i koordynacji polskich podmiotów w programach zarządzanych centralnie przez KE”.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *