Unijne wsparcie w województwie podlaskim

Wiele inwestycji w województwie podlaskim jest dofinansowanych z środków unijnych. Tylko z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w obecnej perspektywie wsparto blisko 100 projektów. Wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska wraz z przedstawicielami podkomisji ds. wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, odwiedziła Białystok, Augustów i Suwałki, aby zapoznać się jak z wdrażaniem funduszy radzi sobie Podlasie.

– Blisko 100 projektów  w województwie podlaskim o łącznej wartości prawie 3 mld zł, dostało około 1,6 mld zł wsparcia z programu Infrastruktura i Środowisko. Są to inwestycje nie tylko drogowe, ale także przedsięwzięcia z sektora środowiska, energii, kultury czy zdrowia – powiedziała w Białymstoku minister Małgorzata Zielińska.

W Białymstoku w ramach programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są 22 projekty o łącznej wartość 440 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 210 mln zł. W ponad cztery razy mniejszych od stolicy Podlasia Suwałkach, w ramach POIiŚ, dofinansowanie w wysokości prawie 150 mln zł, dostało 13 projektów. Ich łączna wartość to ponad 260 mln zł.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF), zarządzany jest przez Komisję Europejską i wspiera infrastrukturę w sieci TEN-T. W ramach CEF w województwie podlaskim realizowane są 3 projekty – jeden drogowy i 2 kolejowe.

– Łączna wartość tych projektów to ponad 1,5 mld zł z czego dofinansowanie z CEF wynosi ponad miliard złotych. Inwestycją o najwyższej wartości i największym dofinansowaniu jest  budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko – dodała minister Małgorzata Zielińska.  

Województwo podlaskie korzysta również ze wsparcia programu Polska Wschodnia. Do tej pory podpisano 140 umów o wartości około 2,5 mld zł z czego wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie ponad 1,7 mld zł. Podlasie może się również pochwalić kolejną daną. Na województwo przypada prawie 30% wartości wszystkich umów z programu Polska Wschodnia. To najlepszy wynik spośród wszystkich województw z Polski Wschodniej.

– Program to wymierne korzyści dla mieszkańców Podlasia. Szacuje się, że dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia w województwie podlaskim zostanie wybudowanych i przebudowanych ponad 50 km dróg oraz zmodernizowanych prawie 140 km linii kolejowych – podkreśliła minister Zielińska.

– Program Polska Wschodnia wspiera również inwestycje, które przyczynią się do powstania około 240 nowych miejsc pracy, z czego ponad połowa zostanie utworzona dzięki dofinansowaniu innowacyjnych rozwiązań z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zaznaczyła minister.Dodała, że z programu Polska Wschodnia zostanie wspartych 370 przedsiębiorstw, które wygenerują inwestycje prywatne o wartości  około 124 mln zł.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *