Urząd zadzwoni do Obywatela

Czekasz na dokumenty z urzędu? Załatwiasz jakąś sprawę i chcesz, by urzędnik poinformował Cię, że wszystko jest gotowe? Chcesz, by urząd przypomniał Ci, że Twój dowód osobisty wkrótce straci ważność? Dzięki powstającemu właśnie Rejestrowi Danych Kontaktowych (RDK) to będzie możliwe.

Dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, a przyszłości także elektroniczny adres do doręczeń będziemy przekazywać do rejestru i aktualizować dobrowolnie – przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie. Rejestr Danych Kontaktowych, prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a jego powstanie jest związane z projektem Rozwój SRP. Dziś urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi bądź w innej sprawie.

Dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych), służących do informowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych. Dzięki RDK otrzymamy przypomnienie np. o zbliżających się terminach wygaśnięcia ważności dokumentów, którymi posługujemy się na co dzień. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, będzie się systematycznie powiększał.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, będący podstawą prawną dla funkcjonowania RDK, został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po uzgodnieniach komitetów i komisji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów.


O projekcie

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (Rozwój SRP) – realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację istniejących rejestrów, zbudowanie nowych oraz określenie standardów tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Projekt zakłada stworzenie lub modyfikację 19 e-usług bazujących na SRP, a jego celem jest m.in. usprawnienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną i przyspieszenie realizacji spraw.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *