Warszawski Uniwersytet Medyczny i ZUS wspólnie informatyzują usługi medyczne

Już 1 lipca znikają papierowe zwolnienia lekarskie, obowiązywać będą jedynie formularze elektroniczne, czyli e-ZLA. Niestety, dziś elektroniczne zwolnienia wystawia niewiele ponad 10 proc. uprawnionych lekarzy. Stąd też e-zwolnienia stanowią niecałe 13 proc. wszystkich zwolnień wystawionych w lutym 2018 r.Prof. Gertruda Uścińska, prezes zus i prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM podpisują porozumienie

Kierując się potrzebą upowszechnienia wiedzy o e-ZLA w środowisku medycznym ZUS organizuje w całym kraju szereg szkoleń z wystawiania elektronicznych zwolnień dla lekarzy z przychodni oraz szpitali.

– Wychodzimy poza narzucone nam prawem obowiązki, po to by zachęcić i przekonać lekarzy do e-zwolnień. Cieszy fakt, że przeszkoleni przez nas lekarze sami propagują wiedzę o e-ZLA  – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W celu propagowania wiedzy o e-zwolnieniach prof. Gertruda Uścińska podpisała porozumienie o współpracy z prof. Mirosławem Wielgosiem, rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w ramach której ZUS będzie prowadził praktyczne szkolenia lekarzy z wystawiania e-ZLA. Ponadto pracownicy Zakładu założą wszystkim lekarzom WUM profile PUE ZUS, niezbędne do skorzystania z funkcjonalności e-zwolnienia. ZUS oddeleguje również swoich ekspertów, których zadaniem będzie wsparcie merytoryczne lekarzy WUM. Co niezwykle istotne – ZUS przygotuje specjalny program edukacyjny dla studentów Uniwersytetu dotyczący e-ZLA i związanej z tym obsługi PUE ZUS.

grafika - dzialania podejmowane przez ZUS

Źródło: www.zus.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *