Sejm przyjął tzw. ustawę węzłową. Jeden login staje się faktem

5 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. Tym samym posłowie dali zielone światło dla stworzenia Węzła Krajowego. To rozwiązanie techniczne, które umożliwi potwierdzanie tożsamości obywateli korzystających z publicznych usług online.

Tzw. „ustawa węzłowa” ma zapewnić Obywatelom – poprzez Węzeł Krajowy – wygodny dostęp do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację. Wszystko za pomocą jednego – a nie jak dotychczas – wielu loginów i haseł.  Dostęp do portali usługowych w myśl przyjętych przepisów ma być możliwie prosty i szybki, ale przede wszystkim bezpieczny.

Węzeł Krajowy będzie także punktem styku z Węzłem Transgranicznym, który pozwoli Obywatelom Unii Europejskiej transgraniczne potwierdzanie swojej tożsamości w usługach online.

Węzeł krajowy w punktach:

1. Koniec z zapamiętywaniem wielu metod logowania do różnych systemów.

Obywatel będzie mógł użyć wybranego przez siebie środka identyfikacji elektronicznej (np. mechanizmu identyfikacji wykorzystywanego w systemie bankowym, z którego na co dzień korzysta) w celu potwierdzenia swojej tożsamości w publicznej usłudze online.

2. Dostawca publicznej usługi online nie będzie musiał martwić się o to jak rozpoznać, że Kowalski to Kowalski.

Wystarczy, że podłączy swój system do węzła, który pozwoli na  uwierzytelnienie użytkownika na wymaganym poziomie bezpieczeństwa.

3. Obustronne bezpieczeństwo.

Do Węzła podłączane są tylko systemy identyfikacji spełniające określone wymagania, dzięki czemu zarówno Obywatel, jak i Dostawca usług mają zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ustawa daje też podstawę funkcjonowania „mDokumentów”, czyli rządowej aplikacji do przechowywania dokumentów na smartfonach. Dzięki niej Obywatele będą mogli potwierdzić swoje uprawnienia. Aplikacja będzie bezpłatna i dobrowolna.

Przykładem „mDokumentu” może być elektroniczna legitymacja szkolna lub karta miejska – m-dokument wystarczy okazać na ekranie urządzenia mobilnego – np. konduktorowi, urzędnikowi.

Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta. Wejdzie w życie po upływie miesiąca od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *