Uwaga na oszustów wyłudzających opłaty za ochronę znaków towarowych i wynalazków

Urząd Patentowy RP ponawia ostrzeżenia przed oszustami wyłudzającymi opłaty za ochronę znaków towarowych i wynalazków na podstawie sfałszowanych decyzji oraz składa kolejne zawiadomienia do prokuratury.

Tablica z napisem Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Urząd Patentowy RP zwraca się do wszystkich osób i podmiotów dokonujących opłat urzędowych w związku ze zgłaszaniem znaków towarowych i wynalazków o dokładną weryfikację numeru konta, na które dokonywane są tego typu przelewy. Poniżej podajemy właściwy numer rachunku bankowego służący wnoszeniu opłat do Urzędu Patentowego:      

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Wszystkie wezwania do dokonywania opłat na rachunki bankowe inne od powyższego nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP i stanowią próbę wyłudzenia. Zrobienie przelewu na rachunek inny niż właściwy prowadzi do utraty środków finansowych i nie ma żadnego wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej  

 Wszystkim zgłaszającym znaki towarowe oraz pełnomocnikom zgłaszających Urząd Patentowy RP zaleca daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości otrzymanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy RP prosi o telefoniczne zgłaszanie takich przypadków (+48 22) 579 05 55 lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji o Ochronie  Własności Przemysłowej.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty, fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacje o przedmiotach własności przemysłowej lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego zanim zapłacisz:

  1. sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  2. upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta Urzędu Patentowego RP:  NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000,
  3. w razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Urzędem Patentowym RP i zgłoś swój przypadek do Centrum Informacji o Ochronie  Własności Przemysłowej:  telefonicznie (tel. 22 579 05 55) lub mailowo (Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl)  

Urząd Patentowy RP w trybie natychmiastowym skierował 30 lipca 2019 r. zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o podejrzeniu dokonania przestępstw polegających na podrobieniu dokumentów, nieuprawnionemu posługiwaniu się pieczęcią urzędową oraz usiłowaniu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Przygotowywane są kolejne doniesienia dotyczące korespondencji związanej z wyłudzaniem opłat za ochronę wynalazków.

W załączeniu porównanie prawidłowych i fałszywych druków decyzji Urzędu Patentowego RP:

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *