Zmiany w zarządzaniu numeracją w sieciach komórkowych

10 lipca 2018 r. opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gospodarowania numeracją.

Dzięki wprowadzonym zmianom operatorzy komórkowi będą mogli ubiegać się o mniejsze bloki numerów. Dotychczas najmniejszy blok numerów przydzielany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sieci komórkowej obejmował 100 000 numerów. Teraz możliwe będzie przydzielanie również mniejszych bloków wielkości 10 000 numerów, zgodnie z realnymi potrzebami operatorów. Pozwoli to na optymalizację kosztów ponoszonych przez operatorów oraz uniknięcie sytuacji, w której część numerów w dużych blokach pozostawała niewykorzystana.

Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na sygnały płynące z rynku telekomunikacyjnego dotyczące zapotrzebowania na mniejsze bloki numeracji.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania nume-racją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. poz.1327)
Źródło:www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *