Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Startuje 47. edycja konkursu promującego poprawę warunków pracy.

Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Cel i przedmiot konkursu

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

 • ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
 • możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

Kategorie konkursu

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

 • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
  rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
 • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
  opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce.
 • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne, 
  rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

Termin składania wniosków

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu w terminie do 30 września 2019 r.

Szczegóły na stronie internetowej CIOP.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *