Wdrożenie nowej wersji SRP

W nocy z 19 na 20 kwietnia 2018 r. planowane jest wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych w wersji 1.12.0.8. Wdrożenie odbywać się będzie w godzinach 19:00-5:00 i będzie wiązało się z niedostępnością systemu.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone w SRP dotyczą m.in. II etapu masowej migracji projektów aktów stanu cywilnego. Zmiany umożliwią masowe przetwarzanie zmigrowanych projektów aktów stanu cywilnego w BUSC.

W ramach etapu I masowej migracji został przygotowany mechanizm, który umożliwia napełnianie BUSC projektami aktów stanu cywilnego bezpośrednio z aplikacji wspierających. Etap II wprowadza funkcjonalność masowego podpisywania tych projektów aktów, które zostały utworzone w wyniku migracji (z pliku, ręczna, masowa). Dodatkowo umożliwia masową aktualizację rejestru PESEL.

Wdrożenie tych funkcjonalności pozwoli na przyspieszenie procesu migrowania aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych, a tym samym procesu wydawania odpisów aktów stanu cywilnego.

W związku z wdrożeniem wersji aplikacji ŹRÓDŁO wraz z nowymi funkcjonalnościami do podpisywania akcji w systemie do prawidłowego działania aplikacji ŹRÓDŁO na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP/Vista/7/10 niezbędne będzie użycie najnowszej wersji przeglądarki Firefox w wersji co najmniej 52ESR.

Co więcej, że na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP/Vista nie będzie możliwe zainstalowanie nowej wersji aplikacji do podpisywania i skanowania (WSS), która zastąpi obecną wersję, opartą na technologii NPAPI oraz korzystanie z funkcjonalności masowego podpisywania aktów stanu cywilnego.

Obecna wersja aplikacji do podpisywania i skanowania będzie utrzymywana przez trzy miesiące od wdrożenia nowej wersji. Po upływie trzech miesięcy nie będzie możliwości jej dalszego wykorzystywania. Nie będzie zatem możliwe składanie podpisu w aplikacji ŹRÓDŁO na komputerach z systemem operacyjnym XP/Vista.

Ponadto, wszelkie nowe funkcjonalności oraz obszary interfejsu użytkownika nie będą dostępne na komputerach, na których przeglądarka internetowa jest w starej wersji (obecnie w przypadku Firefox wersja niższa niż 52ESR). Docelowo nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji ŹRÓDŁO na komputerach wyposażonych w stare wersje przeglądarek.

Firma Microsoft zaprzestała dostarczania aktualizacji zabezpieczeń w systemach Windows XP i Vista, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, asysty technicznej i aktualizacji zawartości technicznej online. Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje aktualizację systemów operacyjnych XP/Vista lub wymianę sprzętu komputerowego z systemami XP/Vista na nowy, wspierany przez producenta, aby możliwa była prawidłowa praca w aplikacji ŹRÓDŁO.

Ministerstwo Cyfryzacji nie planuje wymiany bądź doposażenia Gmin w nowy sprzęt komputerowy oraz aktualizacji systemów operacyjnych.

 Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *