Wojna handlowa USA-Chiny zagraża rozwojowi sektora ICT

Globalny rynek ICT będzie się rozwijać, a sprzedaż produktów i usług wzrośnie w 2019 roku o 3 proc. – wynika z raportu Market Monitor przygotowanego przez ubezpieczyciela wierzytelności Atradius. Największym zagrożeniem dla perspektyw branży są nasilające się napięcia handlowe między USA a Chinami.

Negatywny wpływ na łańcuch dostaw w sektorze ICT będą miały również obostrzenia we współpracy z HUAWEI narzucone dostawcom chińskiego producenta przez rząd w Waszyngtonie.

Analitycy Atradius przewidują w 2019 roku ponadprzeciętny wzrost w sektorze oprogramowania dla przedsiębiorstw i usług informatycznych (odpowiednio 8 proc. i 5 proc.). SaaS napędza wzrost w prawie wszystkich segmentach oprogramowania, podczas gdy usługi komunikacyjne nadal odpowiadają za większość wydatków. Zagrożeniem dla rozwoju branży technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych jest możliwa eskalacja konfliktu handlowego na linii USA-Chiny, a szczególnie niebezpieczne byłoby obłożenie 25 proc. cłem gotowych towarów i komponentów produkowanych przez firmy z Państwa Środka. Dodatkowo, krótko i długotrwałe skutki obostrzeń dotyczących współpracy amerykańskich firm z HUAWEI odczują dostawcy na całym świecie.

Wysoki popyt wewnętrzny w Chinach

Według Fitch Solutions, rynek ICT w Chinach odnotował w 2018 roku wzrost o 8,2 proc. i osiągnął wartość 2.86 bln CNY. Liberalizacja sektora usług, modernizacja edukacji i opieki zdrowotnej, rozwój inteligentnych miast oraz Internetu Rzeczy (IoT) będą podtrzymywać popyt wewnętrzy w sektorze ICT w ciągu najbliższych trzech lat. Dodatkowo, chiński rząd uznał branżę technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych za kluczowy dla kolejnego etapu rozwoju gospodarczego kraju. Mimo to, sektor ICT w Chinach boryka się z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi wyzwaniami. Wolniejsze inwestycje w aktywa trwałe, nadwyżka zdolności produkcyjnych, nadmierna podaż w niektórych podsektorach oraz rosnące koszty pracy mogą zahamować prognozowany wzrost. Średni czas płatności w sektorze wynosi od 30 do 60 dni, jednak ze względu na spodziewane trudności, spodziewany jest wzrost opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Obecnie, analitycy Atradius nie przewidują znaczącego wzrostu liczby upadłości, jednak nasilenie sporu handlowego z USA i problemów HUAWEI, prognoza ta może ulec zmianie.

Rekordowe wzrosty w USA

Rynek technologii informatycznych, produktów i usług telekomunikacyjnych w 2018 roku w USA korzystał ze ogólnie dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i silnej konsumpcji prywatnej, napędzanej podwyżkami płac oraz wzrostem zatrudnienia. Według przewidywań ekspertów Atradius pozytywny trend na rynku ICT będzie utrzymywał się w nadchodzących miesiącach. Z danych Stowarzyszenia Technologii Konsumenckich (CTA) wynika, że przychody ze sprzedaży detalicznej w amerykańskim sektorze ICT wzrosły o 6 proc. w 2018 r., osiągając rekordowy poziom 377 mld USD. W 2019 wzrost będzie nieco mniejszy i wyniesie 5,5 proc. Stany Zjednoczone pozostają największym na świecie rynkiem treści multimedialnych oraz dostępu do technologii, ale ze zwiększoną koncentracją na usługach subskrypcyjnych i mniejszą liczbą zakupów jednostkowych, które napędzały wydatki konsumentów przez dziesięciolecia. Pomimo dobrego tempa wzrostu w wielu segmentach ICT ostra konkurencja nadal prowadzi do strategii niskich cen i marży dla dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Zachowania płatnicze w amerykańskim sektorze ICT nieznacznie poprawiły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Terminy płatności w branży zwykle się wahają od 30 do 90 dni, ale w niektórych przypadkach mogą wynosić nawet 120 dni. Branży ICT w USA może zaszkodzić ewentualna eskalacja konfliktu handlowego z Chinami, zwłaszcza wprowadzenie odwetowych ceł przez rząd w Pekinie.

Ostra konkurencja i presja cenowa w Niemczech

Sektor ICT odgrywa kluczową rolę w niemieckiej gospodarce, przewyższając tradycyjne sektory przemysłowe pod względem innowacyjności i średnioterminowych stóp wzrostu.
Sektor zatrudnia ponad milion osób i wygenerował około 150 000 nowych miejsc pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Oczekuje się, że 40 000 nowych miejsc pracy powstanie w 2019 r. (wzrost o 3,5 proc. w porównaniu z 2018 r.), a ICT pozostaną motorem wzrostu zatrudnienia w perspektywie długoterminowej. Według niemieckiego federalnego stowarzyszenia BITKOM, sprzedaż w sektorze ICT wzrosła w 2018 roku o 2 proc. do 160 mld. EUR. Według analityków Atradius trend ten utrzyma się w 2019 roku na z prognozą wzrostu na poziomie 1,5 proc. Negatywny wpływ na sektor w Niemczech ma rosnąca liczba niewypłacalności oraz problemy związane z oszustwami, a także ostra konkurencja i presja cenowa. Średni czas płatności w sektorze wynosi od 30 do 60 dni. Ze względu na trudniejsze warunki, opóźnienia w płatnościach, w 2018 roku wzrosła liczba niewypłacalności i roszczenia z tytułu ubezpieczenia kredytów kupieckich. wzrosły w 2018 r. Analitycy Atradius spodziewają się kontynuacji tego negatywnego trendu, z dalszym wzrostem opóźnień w płatnościach i niepowodzeniami biznesowymi w 2019 r.

Wśród wyzwań branży w Polsce m.in. split payment

Wyzwaniem rynku dystrybucji branży ICT w Polsce jest presja na marże i rosnąca konkurencja. Z kolei sprzedaż detaliczną w sektorze elektroniki napędza wysoki popyt, co przekłada się na wzrost siły negocjacyjnej dużych sieci handlowych. Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius zwraca uwagę, że z dobrej sytuacji na rynku przetargów publicznych, korzystają firmy specjalizujące się w usługach integratorskich: – Obserwujemy wzrost zamówień zarówno na rynku przetargów publicznych, jak również w sektorze prywatnym. Rosnący poziom digitalizacji w sektorze publicznym i prywatnym oraz konieczność wymiany sprzętu i oprogramowania sprawiają, że prognozy dla sektora są obiecujące. Integratorzy są zaangażowani w złożone projekty IT i doradzają klientom w zakresie wyboru sprzętu czy oprogramowania.

Ekspert Atradius zaznacza, że zapowiedzi obowiązkowego split paymentu i związane z nim zamrożenie kwoty VAT na dłużej w branży mogą bardziej dotknąć podsektor projektowy niż handlowy. Przedsiębiorstwa sektora ICT muszą się również liczyć z wyzwaniami w kwestiach podatkowych. Choć zmniejszyła się ilość kontroli pod kątem prawidłowości w podatku VAT, to doszły inne, m.in. związane z przestrzeganiem klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *