Startuje wsparcie dla projektantów gier komputerowych, fanów algorytmiki i programistów

Rada Ministrów, podczas wtorkowego posiedzenia (28 maja br.), przyjęła uchwałę o ustanowieniu Programu Rozwoju Talentów Informatycznych.

Jest to program wieloletni, który powstał z inicjatywy Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego, uzupełniający działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki. Program jest adresowany do uczniów i studentów o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier komputerowych, którzy jeszcze nie rozpoczęli kariery zawodowej.

Celem programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych.Ponadto program ma na celu zapewnienie wsparcia młodzieży o szczególnych zdolnościach w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier. Ma też podnieść kompetencje merytoryczne i metodyczne nauczycieli przedmiotów matematyczno-informatycznych i wykładowców. Wyrówna też szanse na zdobycie zaawansowanych kompetencji cyfrowych między młodzieżą z dużych i mniejszych ośrodków. Na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na takie osoby. Efektem programu będzie wzmocnienie grupy specjalistów od technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rynek zostanie wzmocniony grupą specjalistów zajmujących się projektowaniem gier, którzy będą konkurować na światowym rynku gamingowym.

Realizacja Programu została przewidziana na lata 2019-2029 i będzie kosztowała ponad 80 mln. zł.

Program będzie realizowany w dwóch ścieżkach: „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” oraz „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”. W ramach obydwu ścieżek uczniowie i studenci pracujący w około 8-osobowych zespołach pod kierunkiem nauczycieli i wykładowców, będą mogli wziąć udział w intensywnych wyjazdach edukacyjnych, zespołowym rozwiązywaniu zadań (w formie grywalizacji) i zespołowym projektowaniu gier, jak również zespołowych zawodach algorytmiczno-programistycznych i prezentacji gier. Zwycięskie drużyny wezmą udział w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych, podczas których zapoznają się możliwościami zastosowania umiejętności w zakresie algorytmiki i programowania oraz projektowania gier w inspirującej pracy zawodowej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *