Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019 roku

Lipcowe dane GUS zaskoczyły wysoką dynamiką wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wskazują one na to, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6397,2 tys. osób i było wyższe o 2,7% rok do roku, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) osiągnęło poziom 5182,43 zł i było wyższe o 7,4% rok do roku. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,1%, a przeciętne wynagrodzenie było wyższe o 1,5%.

Analizy gospodarcze

Największym zaskoczeniem odczytu jest znaczny wzrost wynagrodzeń, który po słabym wyniku w czerwcu, powrócił do poziomu przekraczającego 7%. Ponadto nastąpił stosunkowo mocny, w porównaniu do lipca z lat poprzednich, wzrost w ujęciu miesięcznym. Tak wysoką dynamikę można wytłumaczyć efektem niskiej bazy i większą liczbą dni roboczych niż w czerwcu br. oraz w lipcu 2018 r.  Patrząc na przebieg trendu w tym roku, można ocenić, że presja płacowa znajduje się na relatywnie wysokim poziomie, tylko nieco słabszym od zeszłorocznych odczytów.

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw należy ocenić pozytywnie. Liczba osób zatrudnionych wzrosła o ponad 3 tys. Wzrost w ujęciu miesięcznym na poziomie 0,1% jest taki sam jak wynik odnotowany rok wcześniej, a wskaźnik w ujęciu rocznym pozostaje na stabilnym poziomie poniżej 3%.

Dane GUS odnoszą się do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *