ISO

ISO

ISO – to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – tj. International Organization for Standardyzation.
Organizacja ISO powstała w 1946 roku, choć właściwą działalność rozpoczęła w 1947 i jest agendą ONZ.
Na początek 2009 roku skupia w swoim gronie ponad 160 członków – przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych.  W ISO może być tylko jeden przedstawiciel danego kraju. Przedstawicielem Polski w tej organizacji jest Polski Komitet Normalizacyjny – PKN. Czyli nasz narodowy normalizator.

Jakie jest wytłumaczenie powodów przyjęcia nazwy „ISO” – a nie „IOS” (jakby to wynikało z pierwszych liter nazwy International Organization for Standardyzation)?.

Otóż sama organizacja ISO podaje, że jej nazwa wywodzi się od greckiego słowa „isos”, które oznacza „stały”.
Tak jak „izobara” czy „izoterma” , czyli coś co oznacza stałość danego zjawiska.
Takie „izobary” (linie łączące punkty o tym samym ciśnieniu)  i „izotermy” (linie łączące punkty o tej samej temperaturze) zazwyczaj widzisz na mapie podczas pierwszej lepszej prognozy pogody w TV.

Potoczne wytłumaczenie nazwy „ISO” bierze się z akronimu samej (co prawda zniekształconej – bo o przestawionej kolejności słów) nazwy  International Standard Organization – ISO.
Chociaż – trzeba to jasno powiedzieć – od tego sposobu przyjęcia nazwy same ISO się dystansuje.

Tak czy inaczej:
– ISO to nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej; stowarzyszenia, które w swoim gronie skupia przedstawicieli narodowych komitetów normalizacyjnych.

ISO jest organizacją pozarządową i dobrowolną.

CZYM ZAJMUJE SIĘ ISO?

Otóż ISO zajmuje się standaryzacją (ujednoliceniem)  różnych dziedzin życia.
Trudno w dzisiejszym świecie o stosowanie różnych standardów, różnych rozwiązań technicznych w różnych częściach świata. Utrudniałoby to wymianę handlową i współpracę międzynarodową – a właściwie by ją całkowicie uniemożliwiało.

Po II wojnie światowej postanowiono prowadzić prace, które miały polegać na tym, aby ujednolicać różne rozwiązania: techniczne, handlowe, organizacyjne.

Tak na przykład trudno sobie dzisiaj wyobrazić, żebyś kupionej śrubki która została wyprodukowana w Niemczech – nie mógł wkręcić do swojego roweru, który masz w piwnicy.

Albo żebyś lodówki kupionej w hipermarkecie, a która była wyprodukowana we Włoszech, nie mógł podłączyć do gniazdka w swojej kuchni – bo nie pasuje do niego jej wtyczka.
Aby to wszystko było możliwe, ta dobrowolna organizacja opracowuje normy (standardy), które mogą być przyjmowane przez różne strony. Te prace standaryzacyjne ISO są naprawdę bardzo pożyteczne i ułatwiają na co dzień nasze życie – czy to osobiste czy to w przemyśle czy handlu.

To właśnie dzięki ISO wiemy, że ten sam numer buta o rozmiarze 28 będzie takiego samego rozmiaru w Polsce, Niemczech czy Argentynie. Znakomicie to ułatwia podróże, handel, kontakty.

Potocznie przyjęło się rozumieć, że ISO to tylko i wyłącznie jakość.  Na szczęście – tak nie jest….

ISO zajmuje się różnego rodzaju dziedzinami życia – nie tylko i wyłącznie zagadnieniami jakości.

Zwróć uwagę, że jak kupujesz jakieś urządzenie i czytasz jego instrukcję obsługi – to najczęściej w deklaracji producenta widzisz napis, że urządzenie wyprodukowano zgodnie z ISO… i tu następuje jakiś numer danej normy, którą spełnia dane urządzenie.

Czyli : ISO NIE zajmuje się TYLKO i wyłącznie zagadnieniami związanymi z jakością.
Zajmuje się różnymi dziedzinami działalności ludzkiej i technicznej – poczynając od przemysłu ciężkiego, elektrycznego poprzez tekstylny, stoczniowy a na ujednoliceniu numeracji butów i kołnierzyków koszul, które kupujesz w sklepie, kończąc.

Czyli podstawowym przedmiotem działalności organizacji ISO jest STANDARYZACJA różnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych po to , aby wymianę handlową pomiędzy różnymi państwami uczynić łatwiejszą – również dla użytkowników końcowych (czyli klientów) danych urządzeń.

Organizacja ISO ma również służyć pewniej wymianie doświadczeń swoich członków, aby na podstawie dyskusji wypracowywać czy udoskonalać kolejne rozwiązania (standardy).

Jak zbudowana jest organizacja ISO i jak prowadzi swoje prace?

Tutaj zobaczysz ramowy schemat organizacyjny ISO

Najwyższą władzą w ISO jest tzw. Zgromadzenie Ogólne. Skupia ono w swoim gronie przedstawicieli Komitetów Narodowych będących członkami ISO. W istocie Zgromadzenie Ogólne obraduje stosunkowo rzadko i na co dzień prace ISO koordynuje Sekretariat Generalny, który podlega pod Radę ISO.
Rada ISO to ciało które zbiera się 3 razy w roku i pełni funkcję nadzorczą.

I tak naprawdę WŁAŚCIWE prace ISO skupiają się na co dzień w tzw. Komitetach Technicznych, które podlegają pod Główny Komitet Techniczny.

Czym są Komitety Techniczne?

Otóż te Komitety Techniczne są wyspecjalizowanymi komórkami, które zajmują się konkretnymi zagadnieniami.
Nie jest tak, że wszyscy się znają na wszystkim i dlatego dany Komitet Techniczny zajmuje się swoim, wąskim wycinkiem który jest w zakresie jego prac.
Tych Komitetów jest blisko 200 i np. jednym z nich o numerze TC-176 jest Komitet Techniczny zajmujący się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem – w tym z zarządzaniem jakością.

I to właśnie ten Komitet Techniczny (TC-176) odpowiada za przygotowywanie projektów norm z tzw. rodziny ISO 9000.

Więcej o samej Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) znajdziesz na stronie domowej ISO