Audyt i opieka

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny to proces przeprowadzania kontroli oraz oceny systemów informatycznych, ich zgodności z normami i standardami oraz optymalizacji ich działania. Celem audytu informatycznego jest weryfikacja efektywności, bezpieczeństwa i skuteczności systemów informatycznych oraz ich zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

Podczas audytu informatycznego przeprowadzana jest analiza m.in. następujących elementów:

 1. Oprogramowanie: sprawdzana jest jakość oprogramowania, zgodność z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi oraz jego skuteczność w realizacji celów biznesowych.
 2. Sprzęt: kontrolowane są elementy infrastruktury technicznej, takie jak serwery, sieci, systemy przechowywania danych i urządzenia końcowe.
 3. Bezpieczeństwo: weryfikowane są mechanizmy zabezpieczeń i procedury wdrożone w systemach informatycznych, w celu ochrony przed zagrożeniami i ryzykiem cybernetycznym.
 4. Dostępność: analizowane są procedury awaryjne, redundancja systemów i ich dostępność, aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii.
 5. Wymagania regulacyjne: sprawdzana jest zgodność systemów informatycznych z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak np. RODO czy inne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych.

W wyniku audytu informatycznego powstaje raport zawierający wnioski i zalecenia, które pomagają zidentyfikować ewentualne problemy i usprawnić funkcjonowanie systemów informatycznych. Raport ten stanowi podstawę dla dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, efektywności i skuteczności systemów informatycznych w przedsiębiorstwie lub instytucji.

Outsourcing IT – jako wynik audytu informatycznego

Czym jest outsourcing informatyczny?

Outsourcing informatyczny to proces, w którym przedsiębiorstwo lub instytucja zleca usługi informatyczne firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w świadczeniu tego rodzaju usług. Outsourcing informatyczny pozwala na zewnętrzne zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych, co pozwala przedsiębiorstwom skupić się na swojej podstawowej działalności.

Outsourcing informatyczny może obejmować wiele różnych usług, takich jak:

 1. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną: Outsourcing infrastruktury informatycznej obejmuje zarządzanie serwerami, sieciami, urządzeniami i oprogramowaniem.
 2. Helpdesk i wsparcie techniczne: Outsourcing helpdesku i wsparcia technicznego pozwala przedsiębiorstwom uzyskać szybką i skuteczną pomoc w przypadku problemów technicznych.
 3. Outsourcing oprogramowania: Outsourcing oprogramowania polega na zlecaniu firmie zewnętrznej projektowania, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych.
 4. Bezpieczeństwo informatyczne: Outsourcing bezpieczeństwa informatycznego obejmuje świadczenie usług związanych z ochroną przed zagrożeniami i ryzykiem cybernetycznym.
 5. Analizy danych i systemów informatycznych: Outsourcing analizy danych i systemów informatycznych obejmuje analizę danych biznesowych, opracowywanie strategii i optymalizację systemów informatycznych.

Wynajęcie zewnętrznej firmy do obsługi systemów informatycznych pozwala przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów z dziedziny IT. Współpraca z firmą zewnętrzną pozwala na większą elastyczność i skalowalność usług, a także pozwala na koncentrację się na głównej działalności przedsiębiorstwa.

Oferujemy częściowy, jak i kompleksowy outsourcing informatyczny, polegający na serwisie wybranych elementów infrastruktury IT klienta, jak i na całościowej obsłudze outsourcingowej.

Zalety outsourcingu :

Outsourcing informatyczny oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstw. Oto niektóre z najważniejszych zalet outsourcingu informatycznego:

 1. Obniżenie kosztów: Outsourcing informatyczny pozwala przedsiębiorstwom na zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów IT oraz inwestycjami w infrastrukturę techniczną. Wynajęcie zewnętrznej firmy jest często bardziej opłacalne niż utrzymywanie własnego działu IT.
 2. Dostęp do wiedzy i doświadczenia: Outsourcing informatyczny pozwala na dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów z dziedziny IT, którzy posiadają szeroki zakres wiedzy i umiejętności technicznych. Firmy zewnętrzne zwykle mają większe doświadczenie w dziedzinie informatyki, co pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów i wprowadzanie nowych rozwiązań.
 3. Elastyczność i skalowalność: Outsourcing informatyczny pozwala na elastyczne dostosowywanie poziomu usług do potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa. Możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług w zależności od potrzeb biznesowych.
 4. Zwiększenie efektywności: Outsourcing informatyczny pozwala na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez skoncentrowanie się na głównej działalności i przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie systemami informatycznymi firmie zewnętrznej.
 5. Ochrona przed ryzykiem cybernetycznym: Outsourcing bezpieczeństwa informatycznego pozwala na skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniami cybernetycznymi i minimalizowanie ryzyka związanego z przestępstwami cybernetycznymi.
 6. Poprawa jakości usług: Outsourcing informatyczny pozwala na świadczenie usług na wysokim poziomie jakości dzięki doświadczonym i wykwalifikowanym specjalistom.

Wynajęcie zewnętrznej firmy do obsługi systemów informatycznych pozwala przedsiębiorstwom na skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności, a jednocześnie zapewnia skuteczne zarządzanie systemami informatycznymi oraz minimalizowanie ryzyka związanego z przestępstwami cybernetycznymi.