RG Salto - Outsourcing it

Outsourcing IT

Outsourcing informatyczny (Outsourcing IT) to wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT niż robiłoby się to we własnym zakresie. Outsourcing usług informatycznych to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to: redukcja kosztów, dostęp do specjalistycznej wiedzy, oszczędność czasu i zasobów ludzkich co doceniają szczególnie małe i średnie firmy.

W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej firmy pomaga optymalnie organizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności biznesu oraz wzrost konkurencyjności względem konkurencji (np. poprzez pozycjonowanie stron internetowych) ponieważ w praktyce lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności, zwiększyć wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów niż robić to dalej we własnym zakresie.


Outsourcing usług

Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła. Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

Outsourcing usług IT daje możliwość efektywniejszego i łatwiejszego zarządzania firmą. Obejmuje swym zakresem bardzo wiele działań. Ogólnie wiąże się z bieżącą obsługą firmy w zakresie szeroko pojmowanej technologii informatycznej. Spośród najczęściej podejmowanych zadań można przykładowo wymienić: administrację sieci komputerowych, wirtualizację serwerów, wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz usługi z zakresu pozycjonowania stron internetowych. Wszelkie podejmowane czynności mają tu na celu zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa zlecającego opiekę informatyczną.

Internet i nowoczesne technologie informacyjne zdominowały świat. Obecnie odniesienie sukcesu biznesowego jest niemal niemożliwe bez zaistnienia w tych dziedzinach. Outsourcing IT wydaje się o tyle sensowny, że to zespól fachowców będzie zajmował się funkcjonowaniem firmy na rynku w zakresie usług informatycznych, bo w ten sposób tworzy się duże oszczędności: czasu oraz zasobów ludzkich przy jednoczesnym nastawieniu na pewny zysk.