Cyfrowa rewolucja w edukacji staje się faktem. Kolejne szkoły z szybkim internetem

Dzięki unijnemu wsparciu szybki internet dotarł do szkół w Wielkopolsce. Kolejne placówki oświatowe w województwie wielkopolskim mają już dostęp do sieci. To efekty dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Programu Polska Cyfrowa, o których rozmawiano 17 maja br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce (powiat słupecki). W wydarzeniu uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski, a także dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk i przedstawiciele operatora telekomunikacyjnego INEA.

Dynamika zmian w otaczającym nas świecie wymusza zmiany tradycyjnych modeli nauczania. Budowa cyfrowego systemu edukacyjnego na etapie szkoły podstawowej jest dziś jednym z ważniejszych wyzwań dla Polski. Szybki i bezpieczny internet dla wszystkich polskich szkół to warunek nowoczesnej edukacji” – mówił minister Jerzy Kwieciński.

Minister podkreślił, że aby zapewnić wysoką jakość edukacji należy wykorzystywać możliwości, jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne. I tak się staje dzięki Programowi Polska Cyfrowa (POPC).

Minister Jerzy Kwieciński podczas wystąpienia
Fot. B.Kosiński/MIiR

Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa likwidujemy białe plamy na mapie Polski w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dajemy wszystkim uczniom w kraju równe szanse – dodał J. Kwieciński.

W ramach łączenia placówek oświatowych z szybkim internetem powstaje nowoczesna infrastruktura – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE). OSE to jeden z największych w skali Unii Europejskiej program cyfryzacji szkół. Przyczyni się on do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów.Wprowadzenie OSE wpłynie na zmianę sposobu kształcenia uczniów i nauczycieli poprzez powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez internet. Przyczyni się także do rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych, które we współczesnym świecie są niezbędne.

Dostęp do szybkiego internetu w ramach budowanej OSE jako pierwsze otrzymają szkoły z sześciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Do końca 2018 r. planujemy podłączenie pierwszych 1,5 tys. szkół – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Program Polska Cyfrowa to główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowego internetu w Polsce. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeprowadziło już trzy nabory na „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Efektywne wykorzystanie inwestycji w ramach I Osi POPC warunkuje poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach działań Centrum nie tylko dofinansowujemy budowę infrastruktury, ale także wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych. Już teraz na terenie województwa wielkopolskiego realizujemy projekty w ramach których przeszkolimy, ponad 20 tys. osób, w tym 1,1 tys. nauczycieli ze 169 szkół i prawie 16 tys. uczniów. Dodatkowo wsparciem obejmujemy także ponad 3 tys. seniorów. Jesteśmy również na etapie podpisywania kolejnych umów do projektów skierowanych do nauczycieli i dzieci, a także dla dorosłych mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego ” – mówiła dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk.

Wsparcie Programu Polska Cyfrowa

W ramach projektów do 2020 roku ponad 1,3 mln gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz 10 tys. szkół zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (w tym ok. 8 tys. zostanie podłączonych do września br.)

11 maja br. zakończono 3 konkurs, w wyniku którego planowane jest podłączenie do sieci 100 Mb/s ponad 3,8 tys. szkół oraz umożliwienie dostępu do sieci co najmniej 30 Mb/s dla ponad 900 tys. gospodarstw domowych. Efekty tych projektów będą widoczne w 2022 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Program zakłada udostępnienie do końca 2020 r. wszystkim szkołom w Polsce internetu o przepustowości 100 Mb/s. Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna. Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Całościowy koszt uruchomienia (w tym ewentualnej budowy brakującej infrastruktury szerokopasmowej) oraz funkcjonowania OSE (w tym dostarczania usług szkołom) zostanie pokryty z budżetu państwa z współudziałem środków Unii Europejskiej w ramach POPC. Zakłada się w zakresie OSE realizację w ramach POPC 3 projektów pozakonkursowych na łączną wartość ok. 600 mln zł.

Szybki internet dla Wielkopolski

Jednym z beneficjentów POPC jest firma INEA. W ramach projektów realizowanych na tere-nie województwa wielkopolskiego operator planuje podłączenie do szybkiego internetu blisko 160 tys. gospodarstw domowych oraz blisko 350 szkół.

 

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *