Podpisanie umów o dofinansowanie kluczowych inwestycji sieciowych

Prawie 1,7 miliarda złotych – to koszt ogólny trzech nowych projektów sieciowych, które zrealizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.). Umowy o dofinansowanie w sprawie przyznania środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie prawie 380 milionów złotych na inwestycje PSE S.A. podpisano 28 grudnia 2018 r.

 

Zdjęcie przedstawiające Sygnatariuszy po podpisaniu umowy

Żródło: serwis Ministerstwa Energii (www.gov.pl/energia)

 

Umowy dla dwóch spośród tych projektów zostały uroczyście podpisane w Ministerstwie Energii. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Beneficjenta środków reprezentowali prezes zarządu PSE S.A. Eryk Kłossowski oraz wiceprezes zarządu PSE. S.A. Włodzimierz Mucha.

Te dwa projekty objęte dofinansowaniem w kwocie przekraczającej 300 milionów złotych ze środków poddziałania o numerze 1.1.2, pod tytułem: “Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” to:

  • Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym;
  • Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Celem tych projektów jest:

  • stworzenie warunków dla wyprowadzenia mocy z OZE, czyli umożliwienie podłączenia farm wiatrowych o łącznej mocy 2016 megawat (MW) do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)
  • poprawa zasilania sieci 400, 220 kilovolt (kV) i 110 kV.

Trzeci nowy projekt Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zrealizują ze środków działania o numerze 7.1, pod tytułem: “Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”. Projekt pod nazwą “Budowa linii Czarna – Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości prawie 76 milionów złotych. Inwestycja obejmuje budowę linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji 400/110 kV Czarna do stacji 220/110 kV Polkowice wraz z rozbudową tych stacji. Projekt ten będzie realizowany do marca 2020 r.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *