Uwalniamy cyfrowy potencjał polskiej gospodarki

Jakie korzyści dla biznesu i administracji niesie gromadzenie i przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej? Co może zapewnić polskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną na globalnych rynkach? I jaką mogą odegrać rolę w tworzeniu europejskiej strategii jednolitego rynku cyfrowego? To podstawowe pytania, na które szukają odpowiedzi uczestnicy konferencji „Jednolity Rynek Cyfrowy – czas na swobodny przepływ danych: wolność, wzrost, (cyber)bezpieczeństwo Europy”.

Wiceminister Karol Okoński przemawia z mównicy.

Konferencja w Warszawie odbywa się z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z działającą przy Komisji Europejskiej – Dyrekcją Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (KE DG Connect). Dwudniowe wydarzenie (30.09.-01.10) jest kolejnym z serii, po Brukseli, Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Madrycie, Berlinie i Amsterdamie. Zarazem poprzedza listopadową konferencję podsumowującą prezydencję Finlandii w UE pt. „Gospodarka oparta na danych”.

Swobodny przepływ danych

Według danych Komisji Europejskiej zaledwie 7% małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej prowadzi sprzedaż w innych krajach. Z tego powodu 28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE. Wprowadza ono szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie wspólnoty będzie znacznie łatwiejsza. Formułuje również wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania.

Przyczajony tygrys

Firmy i organizacje działające w Polsce i krajach Europy Środkowo Wschodniej mają dziś niepowtarzalną szansę na wywarcie istotnego wpływu na ostateczny kształt europejskich standardów. Mają one zostać przedstawione w listopadzie br. w Helsinkach a skutecznie wdrożone do 29 maja 2020 roku. 

– Polski rząd od samego początku działań podjętych w kierunku zniesienia barier w rozwoju handlu elektronicznego w Europie brał aktywny udział w wypracowywaniu zasad, mających zagwarantować UE pozycję światowego lidera w gospodarce cyfrowej – powiedział Karol Okoński, sekretarz stanu w MC i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. – Zachęcamy do śmiałego korzystania z rozwiązań chmurowych i czerpania korzyści jakie niesie możliwość swobodnego przepływu danych – dodał.

Przeczytał też list od premiera RP skierowany do uczestników konferencji.

– Zapewnienie niepodzielnej unii cyfrowej jest możliwe jedynie przy realizacji zasady swobodnego przepływu danych nieosobowych – napisał premier Mateusz Morawiecki. – Jesteśmy zgodni, że swobodne przenoszenie danych nieosobowych, a także sposób organizacji dostępu do danych w Unii Europejskiej jest kluczowym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw – dodał szef polskiego rządu.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *