Produkcja przemysłowa we wrześniu w górę – komentarz do danych GUS

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2019 roku była o 5,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 3,5 proc. W ujęciu narastającym w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5 proc.

grafika przedstawia napis analizy MPiT; produkcja

Wrześniowe dane wskazują na wyraźną poprawę aktywności w sektorze przemysłowym, szczególnie w sektorach nastawionych na sprzedaż eksportową, co również potwierdza siłę polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne.

W porównaniu z wrześniem 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu była w ubiegłym miesiącu wyższa w 27 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż rosła najszybciej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 44,1 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 14,4 proc.). Spadek odnotowano m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,9 proc.).

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku były wyższe niż przed rokiem o 0,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 0,9 proc. w sierpniu (po korekcie). W porównaniu z sierpniem br. ceny wzrosły o 0,4 proc. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast o 3,3 proc. r/r.

Przy braku różnic w liczbie dni roboczych w październiku 2019 roku oczekujemy blisko 3-proc. wzrostu produkcji przemysłowej (r/r). Podobnie jak we wrześniu najwyższą dynamiką produkcji w bieżącym miesiącu powinny się wykazać przedsiębiorstwa, które specjalizują się w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacją.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *