Dodatkowe środki unijne na polsko-słowackie projekty

11 grudnia 2018 roku Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmianę programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja. Zmiana polega na zwiększeniu budżetu o 23,6 mln euro. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które pierwotnie były przeznaczone na współpracę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

Dodatkowe fundusze zostaną wykorzystane na dofinansowanie kilkunastu projektów z listy rezerwowej polsko-słowackiego programu. Wszystkie przedsięwzięcia, które znajdują się na tej liście, dotyczą ochrony oraz rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza. Podpisywanie umów rozpocznie się w I kwartale 2019 roku.

Cieszę się, że procedura przesunięcia środków finansowych do programu Polska-Słowacja dobiegła końca. Dzięki temu polsko-słowackie pogranicze stanie się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Wybudowane zostaną m.in. nowe ścieżki rowerowe, wzdłuż których powstaną wiaty i wieże widokowe, działania promocyjno-edukacyjne będą wzbogacone o nowe propozycje, powstaną nowe szlaki turystyczne – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Dodatkowe środki EFRR stanowią aż 15% pierwotnego budżetu programu.

Przykładowe projekty planowane do realizacji

Rozwój turysty konnej

„Rozwój turystyki konnej w Karpatach” to wspólny projekt słowackiej gminy Bela nad Cirochou, Centrum Jeździeckiego w Sninie, Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Jego koncepcja zakłada utworzenie infrastruktury pod rozwój transgranicznej oferty turystyki konnej bazującej na żywej tradycji jeździectwa, kowalstwa oraz furmaństwa w regionie Bieszczad, Połonin i Vihorlatu. W Belej planowane jest utworzenie kompleksu furmańskiego – przyszłej stacji przesiadkowej szlaków konnych, na którego terenie ma m.in. powstać hotel dla koni oraz Dom Furmana. W pobliskiej Sninie z kolei zakłada się utworzenie krytej ujeżdżalni koni, a w Parku Narodowym Połoniny – pole namiotowe. Dopełnieniem wspólnego przedsięwzięcia ma być multimedialne muzeum „Koń w życiu człowieka”, którego utworzenie zaplanowano w Myczkowcach nieopodal istniejącej stadniny koni rasowych.

Karpackie kolejki

Projekt „Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” powstał we współpracy Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej z dwoma gminami słowackimi, tj. Zemplinskie Harme oraz Osadne. Przedsięwzięcie zakłada utworzenie nowego szlaku turystycznego biegnącego wzdłuż trzech tras historycznych kolejek wąskotorowych, tj. Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej oraz Kolejki Wąskotorowej Snina-Virolat i Kolejki Wąskotorowej Osadne-Udava na Słowacji. W Majdanie – punkcie startowym szlaku planowana jest budowa nowej wiaty stacji oraz renowacja eksponatów skansenu kolejowego. W Zemlinskie Harme  ma z kolei powstać hala magazynowa kolejki wąskotorowej, której tabór może zostać rozbudowany o nową kolej silnikową z dwoma wagonami. Ponadto, w projekcie założono przebudowę sininskiej wąskotorówki na odcinku 3,5 km oraz utworzenie centrum informacji turystycznej w Osadnem. Koncepcja projektu zakłada również utworzenie nowoczesnej mobilnej aplikacji o rozrzedzonej rzeczywistości, która nakładając świat wirtualny na obraz realny pozwoli jej użytkownikom zobaczyć jak w przeszłości wyglądały karpackie kolejki wąskotorowe i co znajdowało się w ich pobliżu.

EtnoCarpathia

„EtnoCarpathia” jest ofertą turystyczną opracowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Euroregionu Karpackiego Polska, Miejski Dom Kultury w Preszowie oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Projekt odpowiada na wyzwania stawiane nowoczesnej turystyce – łączy aktywny wypoczynek na łonie przyrody z edukacją. Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i umocnienie tożsamości kulturowej zamieszkujących w rejonie pogranicza siedmiu grup etnicznych oraz popularyzacja wiedzy o ich kulturze i historii. Są to polscy Pogórzanie, Łemkowie, Bojkowie i Dolinianie oraz ludność dzisiejszego Šariša, Zemplina i Zamagurie na Słowacji, których tradycje i obyczaje nie są już tak kultywowane jak kiedyś. Aby propagować wiedzę o kulturze i historii tych grup projekt przewiduje m.in. utworzenie portalu internetowego oraz e-przewodników prezentujących ich dziedzictwo kulturowo-historyczne. Projekt zakłada ponadto przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych, takich jak konkursy projektowania sztuki użytkowej w oparciu o wzornictwo etnograficzne, warsztaty, wystawy, festiwale tańców ludowych czy konferencje naukowe.

Karpackie widoki

„Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna – Stropkov” to  projekt przygotowany przez gminę Korczyna w partnerstwie ze słowackim miastem Stropkov z kraju preszowskiego. Partnerzy przedsięwzięcia planują wytyczenie ponad 34 kilometrów szlaku rowerowo-turystycznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Ma to być m.in. blisko trzynastometrowa wieża widokowa z zadaszonym tarasem w miejscowości Czarnorzeki oraz wieża widokowa i drewniana altana w przygranicznym Barwinku. Z kolei w schronisku turystycznym w Stropkovie projekt zakłada utworzone całorocznego centrum informacji turystycznej. Jego zadaniem będzie promocja obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego znajdującego w pobliżu utworzonego szlaku. W ramach projektu ma powstać też aplikacja napisana w trzech językach, tj. po polsku, słowacku i angielsku, dzięki której turyści będą dysponowali mobilną bazą danych o najciekawszych miejscach regionu Korczyna i Stropkova.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *