Rusza kolejny runda naboru wniosków programu WiFi4EU

Komisja Europejska ogłosiła właśnie datę kolejnego naboru wniosków w ramach programu WiFi4EU. Nabór zostanie otwarty 19 września 2019 r. punktualnie o godzinie 13:00:00 na portalu https://www.wifi4eu.eu.

Inicjatywa WiFi4EU kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej. Chodzi o miejsca takie, jak: parki, place, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Dostęp realizowany będzie za pośrednictwem tzw. hot-spotów WiFi, które mogą być uruchomione przez gminę, stowarzyszenie gmin, miasta na prawie powiatu w ramach dofinansowania zapewnionego przez program. W ramach tego programu WiFi4EU jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie specjalnych bonów przeznaczonych na sfinansowanie budowy punktów dostępu do internetu. Wartość każdego bonu to maksymalnie 15 tyś euro. 

Przypominamy także, że nabór wniosków odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” – należy pamiętać, że w celu ubiegania się o dofinasowanie w ramach programu trzeba złożyć aplikację, jak najszybciej po otwarciu naboru, klikając na odpowiedni przycisk dostępny na koncie użytkownika, po zalogowaniu się na stronie www.wifi4eu.eu. Dlatego o możliwości skorzystania z dofinansowania będzie decydował termin złożenia wniosku. Wnioski z poprzedniej edycji rozeszły się w pierwszych 2 sekundach naboru.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym naborze.

Jednocześnie informujemy, że przez cały czas, równolegle do powyższego, mogą zgłaszać Państwo swoje miejscowości do udziału w programie Publiczny Internet dla każdego. Publiczny Internet dla każdego to konkurs, dzięki któremu mieszkańcy polskich gmin uzyskają dostęp do bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. Skwery, parki, dworce czy urzędy, które do tej pory funkcjonowały w trybie offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty dostępne dla wszystkich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w serwisie internetowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Publiczny internet dla każdego i WiFi4EU to inicjatywy komplementarne. Można skorzystać z obu i zwiększyć zasięg działania publicznych hot-spotów.

Materiały

Więcej informacji na temat programu WiFi4EU
wersja polska

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *