Grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

Dostrzegamy potrzebę wymiany doświadczeń w sprawach wyzwań związanych z modernizacją państwa w oparciu o nowe technologie. Powołujemy Grupę roboczą ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Zgłoszenia udziału w pracach Grupy należy przysłać do 4 stycznia 2019 roku. Zapraszamy!

Potrzebujemy debaty na temat działań, jakie państwo może podejmować, by tworzyć w Polsce przyjazne i bezpieczne środowisko dla nowych firm technologicznych. Chcemy zapewnić lepsze warunki obsługi obywateli i firm przez administrację, a także doskonalić mechanizmy współpracy w ramach administracji. Chcemy nie tylko identyfikować i łagodzić bariery rozwojowe, zapewnić otwartość danych, ale również wykorzystać okazję do wzajemnego wzmacniania technologicznych trendów rozwojowych, które mogą korelować z blockchain, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, systemy bezzałogowe.

Chcemy krytycznie identyfikować obszary, w których zastosowania technologii blockchain dają rzeczywiste korzyści wobec innych rozwiązań technicznych. Zamierzamy promować standardy i dobre praktyki, przyczyniające się do wzrostu zaufania w obrocie gospodarczym i w administracji publicznej.

Chcielibyśmy inspirować środowiska naukowe do badań związanych z rozwojem i wykorzystaniem technologii blockchain, w tym takich dziedzinach jak kryptografia, protokoły kryptograficzne, algorytmy, kryptoekonomia, prawo nowych technologii, systemy rozproszone, cyberbezpieczeństwo.

Doceniając dorobek osób uczestniczących dotąd w prace strumienia blockchain/DLT, chcielibyśmy zachęcić do ponownego zaangażowania w parce grupy roboczej. W ramach Grupy chcemy zgromadzić reprezentację kluczowych interesariuszy rozwoju zastosowań blockchain. Co do zasady pozostajemy otwarci na wszelkie propozycje, ale w trosce o skuteczność prac, będziemy dokonywać selekcji zagłoszonych kandydatów, kierując się reprezentatywnością propozycji. Dlatego prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z notką biograficzną, nazwą reprezentowanej instytucji, firmy lub organizacji, a także deklaracji co zakresu i tematyki prac w których kandydat chciałby brać udział.

Zgłoszenia udziału w pracach Grupy Roboczej należy przysłać do 4 stycznia 2019 roku, adres: dlt@mc.gov.pl

Udział w pracach Grupy może się wiązać z koniecznością upublicznienia imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanego podmiotu.

Posiedzenie inauguracyjne Grupy Roboczej zaplanowaliśmy na 9 stycznia 2019 roku.

Grupa Robocza ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain pracuje w ramach strumienia Rejestry Rozproszone utworzonego decyzją nr 7 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji z dnia 10 października 2018 roku zmieniającą decyzję w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „od papierowej do cyfrowej Polski”.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *