INTERREG Polska-Słowacja wspiera edukację na naszym pograniczu

Kolejne wspólne polsko-słowackie inicjatywy zyskają finansowe wsparcie. Dotację otrzymają trzy projekty z zakresu edukacji. Umowę w tej sprawie podpisał 20 września wiceminister inwestycji i rozwoju Grzegorz Puda.

Minister Grzegorz Puda stoi i trzyma w ręku podpisaną umowę. Obok niego stoi pięciu pozostałych uczestników spotkania.

Projekty przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom polsko-słowackiego pogranicza. Cieszę się, że na terenie województwa śląskiego zrealizujemy kolejne, wspólne przedsięwzięcia służące poprawie jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej – powiedział wiceminister Grzegorz Puda.

Nowe technologie

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim” to inicjatywa realizowana wspólnie przez dwie wyższe uczelnie – Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet w Żylinie. Przedsięwzięcie odpowiada na wyzwania kierunków kształcenia specjalistycznego związanych z technologiami nowych mediów. Jego rezultatem będzie opracowanie opisu zaleceń metodyczno-dydaktycznych warsztatów typu GAME JAM.

Edukacja specjalistyczna i zawodowa

Te same uczelnie będą realizować drugie przedsięwzięcie, dotyczące poprawy jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej. W ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy” partnerzy przeprowadzą szkolenia dotyczące technologii i zagrożeń środowiskowych. Szkolenia z udziałem niemal 1500 osób obejmą 10 szkół ponadpodstawowych, 20 szkół dla dorosłych oraz 10 szkół wyższych.

Sportowe pogranicze

Ostatni projekt, który uzyskał dzisiaj dofinansowanie, zakłada wypracowanie wspólnej metodologii treningowej, organizację obozów szkoleniowych oraz kursów instruktorów narciarstwa i sędziów sportowych. Partnerem wiodącym projektu „Sportowe pogranicze” jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. W przedsięwzięciu uczestniczy również Sportowa Szkoła Średnia z Bańskiej Bystrzycy. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć łącznie niemal 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych. Wartość dofinansowania projektu wynosi prawie 480 tys. euro.

Przedsięwzięcia będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Kwota dofinansowania tych inicjatyw z programu INTERREG Polska-Słowacja to ponad 1,5 mln euro.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *