Nowa dyrektywa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowy instrument zastąpi poprzednią tzw. dyrektywę re-use.

Prawodawca UE zaproponował poszerzenie zakresu ponownego wykorzystywania o kolejne zasoby danych (dane badawcze) oraz o nowe podmioty, tj. przedsiębiorcy państwowi, czy jednostki naukowe, które będą zobligowane do przekazywania swoich zasobów do dalszej eksploatacji przez każdego zainteresowanego. Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowej kategorii informacji sektora publicznego, tj. danych dynamicznych oraz wzmocnienie znaczenia bezwnioskowego udostępniania informacji w sposób zautomatyzowany poprzez interfejs programistyczny API. 

Akceptacja tekstu dyrektywy przez Parlament Europejski nie oznacza jednak końca prac. Wkrótce rozpoczną się prace nad aktem wykonawczym, w którym zostaną określone tzw. dane o wysokiej wartości, czyli takie, które mają najwyższy potencjał dla dalszego, innowacyjnego wykorzystania, np. w aplikacjach na urządzenia mobilne. Dane te będą udostępniane nieodpłatnie przez API. Ministerstwo Cyfryzacji będzie brało aktywny udział w tych działaniach.

Przyjęcie dyrektywy wpłynie na polski porządek prawny. Implementacja dyrektywy spowoduje konieczność zmiany ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Państwa członkowskie UE będą miały dwa lata na dostosowanie swojego prawa do nowych wymogów.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *